✅ چند وقتی هست که با افراد نوجوانی برخورد دارم که اظهار می‌کنند که عاشق هستند و هر تلاشی برای فراموش کردن معشوق می‌کنند بی فایده س

✅ چند وقتی هست که با افراد نوجوانی برخورد دارم که اظهار می کنند که عاشق هستند و هر تلاشی برای فراموش کردن معشوق می کنند بی فایده ست.


❎ نوجوانی سن شکل گیری عشق سالم نیست و افرادی که در این سن عاشق میشن معمولا یا از اختلال افسردگی و یا اختلال اضطرابی رنج می برند .

✔️ نوجوان با عاشق شدن خودش و با هویت می بینه . در اختلال اضطرابی معمولا بیمار حس امنیت نداره و با عاشق شدن می خواد این نیاز رو ارضا کنه.

🔻 اگر معشوق پسشون بزنه این افسردگی و اضطراب تشدید می شه و اگر نه در یک عشق کاملا ناسالم می مونن.

🔸 زمانی این چرخه ی معیوب جلوش گرفته میشه که بیمار درمان بشه .

🔹 لازمه بدونید با توصیه و نصیحت کاری از پیش نمی برید و تنها چرخه رو تشدید می کنید.

✍ فاطمه ربانی

#فاطمه_ربانی
#سلامت_ذهن
#کارشناس_ارشد_روانشناس_بالینی

@mind_health_psy
@fatemeh_rabbani