سلام به دوستان.. 😅

سلام به دوستان

یک سال پیش، ازم دعوت شد در سخنرانی تدکس، در دانشگاه علم و صنعت شرکت کنم و از خودم و این سی و شش سال زندگیم بگم.😅

توی زندگیم، سختیهای زیادی کشیدم که حتی شاید بشه در موردشون کتاب نوشت!📚

توی اینهمه سختی و افسردگی، یه جایی از زندگیم، فهمیدم هیچوقت نباید تسلیم شد!💪
نباید ناامید شد!
باید تلاش کنیم و حتی بجنگیم!
باید توی این زندگی حال خوب خودمون رو پیدا کنیم!
‌✌️✌️✌️
@misgray