قطار درجه سه که کوپه‌هاش در نداره و البته بلیطش هم خیلی ارزونتره

قطار درجه سه که کوپه‌هاش در نداره و البته بلیطش هم خیلی ارزونتره

قطار درجه سه که کوپه‌هاش در نداره و البته بلیطش هم خیلی ارزونتره. منم در حال سرگرم کردن خودم و یادگیری زبان روسی📚