واسه آرزوهات بهونه نیار! مشکلات میان که تو رو قوی‌تر کنن …

واسه آرزوهات بهونه نیار! مشکلات میان که تو رو قوی تر کنن...
یک سال دیگه گذشت، گذشت و رفت با تمام خاطرات و اتفاقات خوب و بدی که برای ما به همراه داشت
اینکه چقدر سال قبل به آرزو هات رسیدی
و یا اینکه چقدر از خودت رضایت داشتی، الان اهمیتی نداره
چیزی که باید برای تو مهم باشه سال جدید هست
یک سال با ۱۲ماه که میتونه نقطه عطف تو باشه
امسال به خودت قول بده که جور دیگری باشی و با جدیت بیشتری برای تمام اهدافت تلاش کنی

قووول بده که هر روز جوری تلاش کنی که گویا آخرین روز زندگی توست

بجنگ و بجنگ و بجنگ و صبور باش و بنشین به تماشای نتایج کار

من شک ندارم که سرانجام زیباتر از اون چیزی خواهد شد که فکرش رو میکنی


حال دلت رو جوری عالی کن که وقتی بر می گردی و به گذشته نگاه میکنی، درونت به وجد بیای

این روزا پر قدرت تر از همیشه ادامه بده

گروه آموزشی محصل ایرانی💚
@mohaselirani