راهنمای فوتبال

راهنماي فوتبال
@oralhistori
يكي از قديمي ترين كتاب هاي آموزش فوتبال در ايران توسط آقاي منوچهر مهران (1291-1326) با عنوان «راهنماي فوتبال»در بهمن 1314نوشته شده است.وي دبير ورزش دبيرستان هاي فردوسي و دانش سراي مقدماتي مشهد وكاپيتان تيم فوتبال كلوپ فردوسي بود و با ترجمه برخي مطالب خارجي و تجربيات ده ساله فعاليت در ورزش فوتبال اين كتاب را به چاپ رساند.
مرحوم مهران دراكثر رشنه هاي ورزشي به خصوص كوهنوردي فعاليت داشت و بيش از 15كتاب در رشته هاي مختلف ورزشي نگاشت.
تعداد كل صفحات كتاب «راهنماي فوتبال» 43 صفحه است كه شامل26 صفحه مطلب و17 صفحه عكس مربوط به لوازمات فوتبال، نحوه قرار گرفتن بازيكنان در زمين فوتبال و تصاويري ازتيم هاي دبيرستان فردوسي، دانشسراي مقدماتي، دبيرستان شاهرضا و دبيرستان نظام مشهد مي باشد.
درمقدمه كتاب آمده است: فوتبال ورزش اجتماعي فرنگي و در راس ساير ورزش ها قرار دارد. بيجا نيست كه خيلي از حكما گفته اند سرّقوت، قدرت، ترقي و صفات ملي انگليس در فوتبال است.
تفاوت فوتبال با راگبي: «در بازي فوتبال كسي حق به كار بردن دست را ندارد... و دست و بازو كه آلات طبيعي حمله و دفاع مي باشند محكوم به سكون بوده و بواسطه همين علت است كه طرفداران بازي راگبي فوتبال را بازي افليج ها مي نامند.» بعلاوه جهت آموختن راگبي براي يك نفرقوي و چابك بيش از چند ماه وقت نياز ندارد ولي براي يك نفر كه خوب بتواند از عهده فنون فوتبال برايداقلا بايد بيست سال بازي كرده باشد،آنهم براي اشخاصي كه استعداد فطري داشته و نواقص عضلاني نداشته باشند.
ارنج بازيكنان:يكنفر دروازه بان، دو نفر بك(يكي راست و يكي چپ)، سه نفر هافبك(وسط و طرفين) و پنج نفر فروارد(يك نفر وسط و هرطرف دو نفر). وظيفه فرواردها گل زدن وسايرين جلوگيري از گل شدن است.بنابر اين بين حمله و دفاع تقريبا" تعادل حاصل مي شود.
بازي: برخي از فرواردها توپ را به هافبك ها درعقب پاس مي دهند. فوروارد خوب توپ را به عقب پاس نمي دهد چون بي فايده به نظر مي رسدفرواردها براي اينكه فرصت را از دست ندهندبايد فورا" به سمت جلو حركت كنند.
«بازي كن نبايد در نتيجه توجه مردم، خود را گم كرده و تغييري در بازي خود بدهد. بازي كننده خوب شبيه است به قلاسفه كه محيط خارج براي آن ها وجود ندارد او به هيچ وجه به جمعيت نگاه نمي كند، چشم اوفقط براي ديدن توپ و وضعيت بازي بكار مي رود.»
يك نسخه از اصل كتاب در مخزن كتب چاپي موجود است كه علاقه مندان مي توانند به آن رجوع كنند.
🔴 محمد نظرزاده- تاريخ .شفاهي

تاریخ شفاهی
@oralh ارتباط با ما
https://telegram.me/oralhistori