دیدگاه شاعر بزرگ ترک درباره فردوسی

دیدگاه شاعر بزرگ ترک درباره فردوسی

🔷 دیدگاه شاعر بزرگ ترک درباره فردوسی

💠 نامق کمال نامدارترین و بزرگ‌ترین شاعر ترکان و شاعر قرن ۱۹ دولت عثمانی در مورد شاهنامه در نوشته‌های خود با عنوان آتش‌زبان، شاهنامه را در مقابل اثر هومر یونانی‌ها آورده و از روح و انشای روان و شیوا و مهارت شعری صاحب شاهنامه، ابوالقاسم فردوسی یاد کرده است. حفظ و ازبر بودن شاهنامه توسط مرحوم نامق کمال در بین خواص معروف است.

📚 ‏پ.ن: شماره ۳۰-۲۱۲ نشریه سبیل الرشاد از نشریات مشهور اواخر دوران عثمانی/ سال ۱۳۲۸ هجری قمری (۱۹۱۰ میلادی) عنوان مقاله: ایران چیست؟ به قلم محمد امین رسول‌زاده


〰️〰️〰️〰️〰️〰️

🖊 پارسی را درست بیاموزیم

https://t.me/PARSIDO

🌷🌷🌺🌺🌷🌷