‏یکی از گران‌ترین آثار تاریخی جهان.. پارسی را درست بیاموزیم

‏یکی از گران‌ترین آثار تاریخی جهان.. پارسی را درست بیاموزیم

🔷 ‏یکی از گران‌ترین آثار تاریخی جهان

💠 در فروردین سال ۱۳۹۰ این برگ از شاهنامه‌ی تهماسبی به قیمت ۷.۴ میلیون پوند در حراجی ساتبیز لندن فروخته شد.

➖ شاهنامه‌ی تهماسبی به عنوان یکی از نفیس‌ترین شاهنامه‌های جهان، به دستور شاه اسماعیل صفوی و خوش‌نویسان و نگارگران مکتب تبریز تهیه شده است.

➖ ‏۱۱۹ برگ از این شاهنامه‌ی نفیس در ایران، ۷۸ برگ در موزه‌ی متروپولیتن آمریکا، ۱۰ برگ در موزه‌ی آقاخان کانادا و ۳ برگ در موزه‌ی هنرهای اسلامی قطر، نگهداری می‌شود.

〰️〰️〰️〰️〰️〰️

🖊 پارسی را درست بیاموزیم

https://t.me/PARSIDO

🌷🌷🌺🌺🌷🌷