اینفوگرافیک| بیوتروریسم چیست؟.. کانال دانش سیاست

اینفوگرافیک| بیوتروریسم چیست؟.. کانال دانش سیاست

اینفوگرافیک| بیوتروریسم چیست؟

🔸از مخلوط کردن شراب با خون بیماران جذامی توسط اسپانیایی‌ها تا استفاده آمریکا از عامل میکروبی تب خوک علیه انقلابیون کوبا

🎯کانال دانش سیاست👇👇👇
@policypaper