لورفتن پشت پرده حمایت منافقین از پزشکان بدون مرز

لورفتن پشت پرده حمایت منافقین از پزشکان بدون مرز

🔸 لورفتن پشت پرده حمایت منافقین از پزشکان بدون مرز

🔹️پس از عباس عبدی و محمود صادقی، حالا سرکرده ی فرتوت منافقین که دستش به ترور، کشتن و مثله کردن هفده هزار ایرانی و نیز جاسوسی برای حزب بعث در جنگ تحمیلی آلوده است توییت زده و گفته خارج کردن پزشکان (بخوانید جاسوسان) بدون مرز از ایران، به دلیل پنهان نگه داشتن آمار جان باختگان از سوی آخوندهاست!؟

🔹️مردم اما می گویند در کشاکش ساده لوحی وزارت خارجه و زیرکی توده ی مردم در کشف پشت پرده ی نفوذ پزشکان بدون مرز، شاهد و مدرک از آستین سازمان آدمکش منافقین بیرون زد؛ چون مگر پزشکان بدون مرز مورد نظر سازمان منافقین، "ماموران سرشماری" و یا "کارشناسان اطلاعاتی" رصد و پایش اوضاع کشورند که این کفتار پیر با ناشی گری و کم حافظگی از آن پرده برداشته است!؟

🖋 دکتر مجتبی زارعی عضو گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

🎯کانال دانش سیاست👇👇👇
@policypaper