خاطرات اردشیر زاهدی. ️جلد اول

📘خاطرات اردشیر زاهدی
▪️جلد اول

جلد اول کتاب بیانگر خاطرات اردشیر زاهدی از کودکی تا استعفای فضل‌الله زاهدی از سمت نخست‌وزیری بوده و بخش عمده کتاب روایت گر روزهای بحرانی ۲۵ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از چشم‌انداز اردشیر زاهدی می‌باشد.

🎯کانال دانش سیاست👇👇👇
@policypaper