فیلم_سینمایی چرچیل. Churchill ۲۰۱۷

فیلم_سینمایی چرچیل
🎥 Churchill 2017


▪️ این فیلم دوبله شده، ۹۶ ساعت قبل از حمله به  نرماندی و تلاش وینستون چرچیل برای جلوگیری از این حمله را به تصویر می‌کشد.

🎯کانال دانش سیاست👇👇👇
@policypaper