کرونا سیاست‌نامه مدرن ایران است.. عباس عبدی

🌐 کرونا سیاست‌نامه مدرن ایران است

▪️اگر به فرآیند چند ماهه شیوع کرونا نگاه کنیم تقریبا همه‌ی مشکلات ساختار سیاسی ایران در آن دیده می‌شود

🖌عباس عبدی
تحلیل گر سیاسی- اجتماعی

▪️ تفاوت کرونا با رویدادهای دیگر در این است که کرونا حوصله ندارد که نسبت با آن کم‌محلی شود یا دیده نشود. اینکه گمان کنیم با نادیده گرفتن آن مسأله حل می‌شود، چنین نیست.

▪️ چرا برای مقابله کرونا دیر آماده شدیم؟ چون حکومت و دولت در ایران درگیر جدی مسایل گوناگون غیرحاکمیتی است. حتی در حوزه امور حاکمیتی نیز با مشکلات و چالش‌های گوناگونی مواجه است.

▪️دولت و حکومت از بس با مسایل روزمره و جزیی درگیر هستند، دوست ندارند گمان کنند احتمالاً در آینده با مسأله‌ای به بزرگی کرونا مواجه خواهند شد، چون می‌دانند که مشکل بزرگی است، و فکر کردن به آن نیز ترس‌آفرین است.

▪️ بدشانسی حکومت این بود که ماجرا از قم شروع شد. جایی که اگرچه استانی است مثل همه استان‌های دیگر، ولی تصمیم‌گیری بنیادی درباره این استان بدون جلب رضایت مجموعه‌ای از نیروها در آن عملاً غیرممکن است.

▪️در دوره ۴۰ ساله پس از انقلاب هیچگاه تا این حد شکاف درون‌ساختار حکومت دیده نشده است. شکافی که اولین مانع برای انجام هر اقدام موثری است.

🎯کانال دانش سیاست👇👇👇
@policypaper