خاطرات اردشیر زاهدی. ️جلد دوم

📘خاطرات اردشیر زاهدی
▪️جلد دوم

اردشیر زاهدی وزیر خارجه ایران و آخرین سفیر ایران در آمریکا در دوره محمدرضا پهلوی بود.او فرزند سپهبد فضل‌الله زاهدی بود و با ازدواج با شهناز پهلوی بیش از پیش به محمدرضا شاه نزدیک شد اما به دلیل اختلافات پس از مدتی به خواست شهناز از او جدا شد.اما همچنان از افراد نزدیک به محمدرضا شاه بود. او از شهناز پهلوی دختری به نام مهناز دارد و بعد از جدائی از شهناز دیگر ازدواج نکرد.
اردشیر_زاهدی

🎯کانال دانش سیاست👇👇👇
@policypaper