پیش‌بینی تحلیلگران برتر جهانی از آینده جهان پس از ویروس کرونا. جهان پساکرونا چگونه خواهد بود؟

📁پیش‌بینی تحلیلگران برتر جهانی از آینده جهان پس از ویروس کرونا
جهان پساکرونا چگونه خواهد بود؟


شیوع جهانی ویروس کرونا نیز مانند سقوط دیوار برلین یا ورشکستگی بانک لمن‌برادرز، رویدادی در حال گسترش بوده و تبعات و پیامدهای گسترده آن، فراتر از اثرات امروزش است. در این نکته تردیدی نیست که درست همان‌طور که این بیماری، زندگی بسیاری از خانواده‌ها را متلاشی و بازار‌های منطقه‌ای و جهانی را مختل کرده و صلاحیت دولت‌ها را با چالشی جدی مواجه کرده است، به روش‌هایی که به مرور در آینده آشکار می‌شود، باعث ایجاد تغییرات دائمی و درخور توجه در قدرت سیاسی و اقتصادی در جهان خواهد شد. نشریه فارن‌پالیسی برای درک بهتر بحرانی که با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کنیم و ارائه چشم‌اندازی واضح از تغییرات پیش‌رو در جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، از متفکران و تحلیلگر در نقاط مختلف جهان خواسته است پیش‌بینی‌های خود را از نظم جهانی پس از پایان همه‌گیری ویروس کرونا ارائه دهند/

🎯کانال دانش سیاست👇👇👇
@policypaper