۵۰ تور مجازی منحصر به فرد از زیبایی‌های ایران.. تنگ چوگان:

🔴 ۵۰ تور مجازی منحصر به فرد از زیبایی های ایران

در منزل بمانید و با کلیک بر روی لینک‌های آبی رنگ زیر در اپ بروز شده گوگل مپ و چپ یا راست کردن تصاویر در ایران زیبا گردش نمائید و لذت ببرید:

١) کویر بند ریگ :
https://goo.gl/maps/5BbyYnpjUcHMrybAA

٢) تنگ چوگان :
https://goo.gl/maps/1mjgYWmm2F3jLTEk9

٣) غار آبی معدن نمکی گرمسار :
https://goo.gl/maps/dPmRiaeDmEpkUkcb9

۴) تالاب حوض مره (هوایی) :
https://goo.gl/maps/jRkxWTwt7cMYCKfk9

۵) غار و کوه باباغار :
https://goo.gl/maps/Qwmad2bq9uwJ3upo6

۶) روستای تاریخی پاده :
https://goo.gl/maps/q5kV6vKDH4SrAeZb7

٧) مجموعه تاریخی و دریاچه جنگلی عباس آباد بهشهر :
https://goo.gl/maps/EinCmMrKpGKjHYD26

٨) کوه باستانی قیزقلعه سی (هوایی) :
https://goo.gl/maps/YBjAFYC4jAJ1PAB67

٩) غار شاپور :
https://goo.gl/maps/dmYK8UpAEZLqZFFr7

١٠) کوه و دریاچه گنبد نمکی قم (هوایی) :
https://goo.gl/maps/DPWFpUtReGQXCtpR7

١١) دریاچه جنگلی سوها :
https://goo.gl/maps/S5EQq1zGdzSJPuHM7

١٢) آبشار لاتون (هوایی) :
https://goo.gl/maps/izoGkbJaB11tXHgXA

١٣) تونل برفی اشترانکوه :
https://goo.gl/maps/fPtvzm4AM99AvvE27

١۴) روستای قلعه ای دولت آباد (هوایی) :
https://goo.gl/maps/yG8qNFnhpyc59rAP8

١۵) کوه باستانی دژ سپید :
https://goo.gl/maps/oi3dg2UELVB4y1faA

١۶) دریاچه نمکی حوض سلطان (هوایی) :
https://goo.gl/maps/R7dsLTh5xU8RTKuUA

١٧) تنگه قاهان :
https://goo.gl/maps/vEhcDSxBtpQFCCHf8

١٨) چغازنبیل :
https://goo.gl/maps/wjAqdqkEx6cmvboy6

١٩) آبشار یخی خور :
https://goo.gl/maps/yUwugrnEQf8ZSjss9

٢٠) آبشار پلنگ دره شیرگاه :
https://goo.gl/maps/aR1ujEuPszFS9FXSA

٢١) دره کول خرسون :
https://goo.gl/maps/CsMmdG2b7V33uX447

٢٢) چشم انداز برفی قله کوجه :
https://goo.gl/maps/qxQ5iHBJSE2prQBq7

٢٣) مسجد تاریخی نصیر الملک :
https://goo.gl/maps/7oxEUxzq3nGCN7Gz9

٢۴) ییلاق جنگلی لاتون (هوایی) :
https://goo.gl/maps/ZKFmBRRA8NrcDVkB9

٢۵) تالاب صالحیه (هوایی) :
https://goo.gl/maps/5xPEJk2wyotCQXfj6

٢۶) کویر سیازگه ابوزیدآباد (هوایی) :
https://goo.gl/maps/NMVSk5SwE94aNdJN7

٢٧) جاده جنگلی توسکستان (هوایی) :
https://goo.gl/maps/mChU5t16nRSCTgLz8

٢٨) دریاچه جنگلی سقالکسار :
https://goo.gl/maps/KMZRWFdc3FR7d6yu5

٢٩) آبشار بیشه :
https://goo.gl/maps/FJQU9b62pNfCujdV9

٣٠) تالاب مخملی جنگل سراوان :
https://goo.gl/maps/itbdZdVu5ubeKFz59

٣١) صخره کشتی در کویر مسیله :
https://goo.gl/maps/2CHuQDQyCt5P5R9c9

٣٢) ساحل جنگلی دریاچه گهر (هوایی) :
https://goo.gl/maps/ap5UHqsde3rYd1z17

٣٣) حمام تاریخی سلطان امیر احمد :
https://goo.gl/maps/aFP2Yug1EMeE5gVv9

٣۴) موزه سنگ یاقوت کویر:
https://goo.gl/maps/oq4MpV9RYw2RWMd86

٣۵) آسمان شب دره همزر :
https://goo.gl/maps/ubGgbqQf57Fdd3M99

٣۶) کاروانسرای دیرگچین :
https://goo.gl/maps/uwwnUVZsSBRt6eYn6

٣٧) آبشار دارنو :
https://goo.gl/maps/ksnnXKydaHbCJiMm8

37_همنوردیاب:
https://t.me/joinchat/C8i4fkPnqi21wb-WWUN7tQ

٣٨) دریاچه جنگلی فراخین :
https://goo.gl/maps/Ff3Xy2U7GLEP1QFW8

٣٩) کوهستان و دریاچه دالانپر (هوایی) :
https://goo.gl/maps/AkaEGDx5Qp956hZk7

۴٠) جنگل های خلخال به اسالم :
https://goo.gl/maps/CpDqUkmAmv4Mwh9j7

۴١) تنگه شیرز :
https://goo.gl/maps/B79jUkfxXSjxsjvC6

۴٢) هفت آبشار تیرکن :
https://goo.gl/maps/zoh3qTPPCBDrWBUo6

۴٣) دره خزینه (هوایی) :
https://goo.gl/maps/5Ba3Nad4itZjL61e7

۴۴) دریاچه سد آبیدر :
https://goo.gl/maps/Av43oU94EfYPpYLN7

۴۵) طاق بستان :
https://goo.gl/maps/sqcr3ais1RhfDghS7

۴۶) ییلاق جنگلی فلکده (هوایی) :
https://goo.gl/maps/7Ji6rQY4uBEdePoM9

۴٧) جنگل های لیره سر :
https://goo.gl/maps/dkgz57n2jgweJic48

۴٨) آبشار شوی :
https://goo.gl/maps/kSE3SV594jcbw4516

۴٩) ساحل سیترا دریای کاسپین :
https://goo.gl/maps/nGBpT9vdxvD6LWdw7

۵٠) مرداب هسل :
https://goo.gl/maps/cu1kPc1zgeL2CEjt6


🎯کانال دانش سیاست👇👇👇
@policypaper