گزارشی از صدا و سیما! در این گزارش شما متوجه می‌شوید که قبر امیر کبیر کجاست و چرا آنجا دفن کردند!

گزارشی از صدا و سیما! شاید ۹۰ درصد از جمعیت ایران از مکان قبر امیرکبیر، این بزرگ مرد تاریخ و پیشوای توسعه مدرن ایران، آگاه نباشند! در این گزارش شما متوجه می شوید که قبر امیر کبیر کجاست و چرا آنجا دفن کردند! هر چند صدام قبر او را خراب کرد اما هنوز مکان تقریبی قبرش مشخص است! اگر این مرد بزرگ را دوست دارید این پست را به دست بقیه برسونید تا آگاه شوند!

@politicalculture