امروز روز سپاسگزاری از خداوند است زیرا که عشق را آفرید تا یادمان باشد کسی هست برای عاشق بودن❤️..۵ اسفند سپندارمذگان، روز دلباختگان

امروز روز سپاسگزاری از خداوند است زیرا که عشق را آفرید تا یادمان باشد کسی هست برای عاشق بودن❤️

۵ اسفند سپندارمذگان، روز دلباختگان ایرانی خجسته باد💜


@politicalculture