🌹. 🌷 امروز تون زیبا و عالی. 🍃برایتان

🌹
🌷 امروز تون زیبا و عالی
🍃برایتـان
🌹یک دنیا شادی
🍃یک دشت آرامش
🌷یک دریا خوشبختی
🍃یک کوه سلامتی
🌹یک اسمان آرزوی زیبـاو
🍃یک عمربا عزت از پروردگار
خواستــــــــــــــــــــارم💐

@rahe_aseman