صاحب این عکس خاخام یعقوب لیتزمن وزیر بهداشت اسرائیل است

صاحب این عکس خاخام یعقوب لیتزمن وزیر بهداشت اسرائیل است

صاحب این عکس خاخام یعقوب لیتزمن وزیر بهداشت اسرائیل است. یکی از علل شیوع قابل توجه کرونا در اسرائیل به تناقضی بر می‌گردد که لیتزمن با جمع میان کسوت خاخامی و سمت وزارت بهداشت نمایندگی می‌کند. از آن جهت که وی از رهبران حزب مذهبی حریدیی "يهودت هتورات" از مخالفان توصیه‌های پیشگیرانه بهداشتی در مقابل شیوع کروناست. لیتزمن از یک طرف به عنوان یک خاخام حریدی نابودی کرونا را به ظهور "مسیح منجی" حواله می‌دهد و از سوی دیگر، در کسوت وزیر بهداشت مجبور به اتخاذ تدابیری پیشگیرانه است که خود به آن‌ها باوری ندارد. حریدی‌ها برخلاف جریان‌های صهیونیسم دینی معتقدند که آموزه‌های توراتی تعطیل‌پذیر نیست و با تعطیلی کنست‌ها و مراسم‌های مذهبی مخالف و متهم به کمک به شیوع این ویروس هستند. کرونا این روزها بیش از هر چیزی پرده از تناقضات درونی جامعه اسرائیل میان مذهبیون حریدی و دیگر جریان‌های سیاسی و اجتماعی برداشته است. نتانیاهو هم که به حمایت این جریان برای تشکیل دولت نیاز دارد، از فشار بر آن‌ها خودداری می‌کند و صرفا آن‌ها را به پایبندی به توصیه‌های بهداشتی فرا می‌خواند.
آمار مبتلایان: 3460 نفر
آمار فوتی‌ها: 12 نفر
@Sgolanbari