دعوت به مشارکت

📣📢📣 دعوت به مشارکت

🔹برای انجام یک پژوهش در مورد تجربه های «روزه نداری» در میان «روزه داری»، قصد دارم با تعدادی از «روزه نداران» مصاحبه کنم.
لطفتان شامل حال من میشود اگر از روزه نداران هستید و به من اطلاع دهید تا برای یک گپ و گفت آزاد چند دقیقه ای بتوانم وقت شما را بگیرم.
♦️برای این همکاری تحصیلات، جنسیت، سن و شغل فرد اهمیتی ندارد و مهم آمادگی گفتگو در این موضوع است.
🔻آدرس شخصی من در همه پیام‌رسان های اینترنت:
@mrpouyafar
🔸اگر دوستان دیگری را هم که مایل به همکاری هستند معرفی کنید جای تشکر دارد.

اگر هم با بازنشر این اطلاعیه به یافتن گزینه های جدید کمک کنید، بازهم کمک خوبی خواهد بود.

محمدرضا پویافر