«برادران کارامازوف». اثر فئودور داستایفسکی

#نقد_و_بررسی_رمان

"برادران کارامازوف"
اثر فئودور داستایفسکی
(در ۲جلسه)
با حضور دکتر #سروش_دباغ
@roshanfekridini13
@SoroushDabbagh_official
🔻🔻🔻