غبار غم برود حال خوش شود☘ 📚 #هر_کتابی_ارزش_خواندن_ندارد 🔺 معرفی #کتاب_مفید 🔷️ شرح آثار فلاسفه 🌿شرح آثار #حافظ_سعدی_مولانا و شمس تبریز 🎥 #دکلمه_موسیقی_کلیپ « ارتقاء آگاهی فرهنگی_فکری_فلسفی و بسط عدالت » ؛ادمین: @abibikaran13


📖.. 📗 مقاله هفتم. 💠 حقیقت ایمان: مخالفت با نفس

📖.. 📗 مقاله هفتم. 💠 حقیقت ایمان: مخالفت با نفس
🌿مسلمانی و ایمان مخالفت هواست؛. کافری موافقت هوا. آن یکی ایمان آورد؛ معنی اش این است که عهد کردم که مخالفت هوا بکنم …این شخص چون گفت که ایمان آوردم. یعنی هوا مرد و نفس مرد …. 🍀مولانا نیز همچو شمس معتقد است تا آدمی از هواهای نفسانی نگذرد به ایمان واقعی دست نمی‌یابد، و آنگاه که به ایمان حقیقی دست یافت هواهای نفسانی او خواهند مرد …تا هوا تازه‌ست، ایمان تازه نیست. کین هوا جز قفل آن دروازه نیست. ...
 • گزارش تخلف

◾️. نخستین مطلبی که باید به آن اهمیت داد نیاز برای فهم نظام فلسفی در محیط و ارتباطات تاریخی آن است

این نکته قبلا ذکر شده است و نیازی به شرح بیشتر ندارد …🔹آشکار است که وقتی ما میتوانیم حالت ذهنی فیلسوفی معین و دلیل وجودی فلسفه او را به قدر کافی دریابیم که ابتدا خاستگاه و نقطه عزیمت تاریخی آن را بفهمیم …🔹برای مثال ما فقط میتوانیم حالت ذهن کانت را در ظهور و پرورش نظریه او درباره فلسفه اولی یا مابعدالطبیعه دریابیم که وی را در موقعیت تاریخیش در برابر فلسفه هیوم، ورشکستگی آشکار مذهب عقلی قاره اروپا و یقین و اطمینان آشکار درباره ریاضیات و فیزیک نیوتونی بنگریم …🔹هم چنین ما هنگامی بهتر میتوانیم فلسفهٔ زیست شناختی هانری برگسن را بفهمیم که آن را در رابطه با نظریه‌های مکانیستی پیشین و نسبت به مذهب اصالت روح پیشین فرانسوی ملاحظه کنیم. ✔️۲_برای مطالعه سودمند تاریخ فلسفه هم چنین به نوعی «هم دلی» یعنی تقریبا به نوعی تقرب و برخورد روانشناسانه نیاز هست. مطلوب است که مورخ چیزی درباره فیلسوف، به عنوان یک انسان بداند. (البته این امر در مورد همه فلاسفه ممکن نیست) زیرا این کار به او کمک خواهد کرد که طریق او را در نظام مورد بحث احساس کند و آن را از درون بنگرد و طعم مخصوص و اوصاف ویژه آن را دریابد، ما باید ...
 • گزارش تخلف

#فلسفه_در_زندگی_به_چه_کار_میآید molana_philosophi13 🔹 یونانیان فلسفه را نوعی رژیم غذایی مفید و ضرور

یونانیان فلسفه را نوعی رژیم غذایی مفید و ضروری برای سلامت روان میدانستند چنانکه آن را ژیمناستیک روح نیز میخواندند فلسفه برای آنها نه مجموعه‌ای از آموزه‌های ساخته و پرداخته و نه صرفا یک شیوه دانستن و نه یک فعالیت نظری مختص نخبگان بلکه یک شیوه زیستن خردورزانه ضروری برای شهرواندان به منظور زندگی سعادتمندانه و بهتر بوده است …🔹 متاسفانه در دنیای جدید رفته رفته فلسفه از آن خواستگاه اصیل تاریخی و جایگاه رفیع فرهنگی خود در عصر باستان دور گشته و نیروی روشنگر و درمانگرش را از دست داده و از فرو کاسته شدنش به یک فعالیت نظری یا یک رشته دانشگاهی و یا یک جلوه روشنفکری رنج میبرد. 🔹 باری، به تعبیر دیوید ثرو فیلسوف عارف مسلک قرن نوزدهم اروپایی امروزه پروفسورهای فلسفه داریم اما فیلسوف نداریم؛. 🔹فلسفه درمانی در واقع بازگشت به تعبیر فلاسفه باستانی از فلسفه؛ به مثابه هنر خوب زندگی کردن و هنر خوب مردن و تعالیم آنها به همین منظور است، به عبارت دیگر فلسفه چیزی نیست جز خرد ورزی ضروری آدمی برای خوشبختی خویشتن؛ از این منظر را میتوان تاریخ کوششهای فکری و نظری برای دفاع از زندگی و بهبود عملی آن و نهایتا کمک به خوشب ...
 • گزارش تخلف

◾️فصل دوم_قسمت دوم..؟

 ◾️فصل دوم_قسمت دوم..؟
🌿🔺 به تعبیر مون تنیه فیلسوف و ادیب فرانسوی عصر رنسانس اروپا روح ما زودتر از جسم ما چروک بر میدارد اما چون چروک‌های روح به راحتی جسم دیده نمیشود از آن غفلت میورزیم؛. 🔹 آیا انسان‌های امروزی یک صدم زمان و میزانی که تنها برای زیبایی پوست خود می‌اندیشند و میکوشند برای نیرومندی، شادابی، نیرومندی و جوان ماندن روحشان می‌اندیشند و میکوشند و آیا اساسا نزد آنها اندکی ایده و اراده مشابهی میگردد که نشانگر حساسیت آنها نسبت به زیبایی روحشان باشد؟!!. 🔹 به راستی چرا همانگونه که نزد همه گان بداهت دارد که چنانچه جسم به مدت طولانی بی غذا، کم غذا یا بد غذا بماند یا دچار رخوت و سستی شود از پا در می‌آید این حقیقت نزدشان بدیهی نیست که روح هم نیازهایی مشابهی دارد و اگر با بی غذایی، کم غذایی، بدغذایی، بی تحرکی و عدم پویایی و شکوفایی مواجه ضود پژمرده و افسرده خواهد شد؟. ...
 • گزارش تخلف

📖🌠⛱.. حدیث از مطرب و می‌گو و راز دهر کمتر جو. که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را

📖🌠⛱.. حدیث از مطرب و می‌گو و راز دهر کمتر جو. که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را
🔹زیان‏های پرداختن به رازها. 🌿یکی این‌که خودتان را از شناخت چیزهای شناختنی محروم می‌کنید. همه‏‌ی دانایی‌ها و توانایی‌ها را که می‌توانست مصروف چیزهای شناختنی بکند را ضایع شناختن چیزهای ناشناختنی می‌کند و از بین می‌رود. سعدی می‌گوید:. منجمی داد و فریادکنان از خانه بیرون آمد که همسرم را دیدم با کس دیگری هم بستر شده. صاحب‌دلی گفت تو که نمی‌دانی در خانه‌ات چه خبر است، چرا می‌خواهی بدانی در آسمان‌ها چه خبر است. اکثر ما همین جوریم. اکثر ما چیزی را که باید بدانیم و می‏توانیم بدانیم، نمی‌دانیم و رفتیم سراغ چیزی که نمی‌توانیم بدانیم. عمرمان را ضایع آن می‌کنیم و می‌رویم سراغ آن چیزی که اگر تا آخر عمر هم با آن کلنجار برویم، مثل آن بزی است که می‌خواهد با شاخش کوه را از جا بردارد. ...
 • گزارش تخلف

◾️درد فلسفی و بن بست حیرت در شعر حافظ.. 🌿 دو خاصیت عجیب در شعر حافظ عبارت است از «تنوع و تکرار»

◾️درد فلسفی و بن بست حیرت در شعر حافظ.. 🌿 دو خاصیت عجیب در شعر حافظ عبارت است از «تنوع و تکرار»
آری دو امر متضاد؛. 🍃تکرار مربوط است به اندیشه‌های ثابت او «بی بقایی عمر»، «ناپایداری جهان» و «ضرورت کامجویی» یک قسمت از این اندیشه هاست،. 🍁اینکه دنیا تکرار مکررات است و ازین افسانه و افسون هزار دارد یاد؛. 🌿ز انقلاب زمانه عجب مدار که چرخ. 🌿 ازین فسانه هزاران دارد یاد. 🍁اینکه چون فرجام جهان روشن نیست؛. 🌿بهتر از فکر و می‌جام چه خواهد بودن. 🌿تا ببینم که سرانجام چه خواهد بودن. 🍁 اینکه چون:. ...
 • گزارش تخلف

◾️لیلی و مجنون در شعر حافظ

 ◾️لیلی و مجنون در شعر حافظ
🌿🔺لیلی و مجنون دو دلداده به نام‌های لیلی قبیله بنی عامر و مجنون که در لغت به معنی فردی است که دچار آشفتگی روحی و پریشان حالی است. 🍁 مجنون عاشق لیلی شد و داستان عشقش بر سر زبانها افتاد، خویشان لیلی او را از دیدار معشوق منع کردند و به خواستگاری مجنون جواب رد دادند چنان که مجنون عقل خود را از دست داد و راه بیابان پیش گرفت. داستان عاشقانه آنها از عربی به فارسی راه یافته است،. 🍂در شعر حافظ لیلی و مجنون شش بار به کار رفته است؛. حافظ طره لیلی را مقام مجنون و اورا پای بست این عشق معرفی میکند. حکایت لب شیرین حکایت فرهاد است. شکنج طره لیلی مقام مجنون است. بار دل مجنون و خم طره لیلی. رخساره محمود و کف پای ایاز است. ...
 • گزارش تخلف

◾️بیوگرافی مختصری از نیچه

🕙 (۱۵ اکتبر ۱۸۴۴ - ۲۵ اوت ۱۹۰۰) فیلسوف، شاعر، منتقد فرهنگی، آهنگساز و فیلولوژیست کلاسیک بزرگ آلمانی و استاد لاتین و یونانی بود که آثارش تأثیری عمیق بر فلسفه غرب و تاریخ اندیشهٔ مدرن بر جای گذاشته است. 🔹 در سال ۱۸۶۹ با ۲۴ سال سن، به کرسی فیلولوژی کلاسیک در دانشگاه بازل دست یافت که جوان‌ترین فرد در نوع خود در تاریخ این دانشگاه به شمار می‌رود. 🔹در سال ۱۸۷۹ به خاطر بیماری‌هایی که در تمام طول زندگی با او همراه بود. 🔹از سمت خود در دانشگاه بازل کناره‌گیری کرد و دههٔ بعدی زندگانی‌اش را به تکمیل هستهٔ اصلی آثار خود که تا پیش آن به نگارش درآورده بود، اختصاص داد …🔹او بیماری خود را موهبتی میداند که باعث زایش افکاری نو در وی شده است. در سال ۱۸۸۹ در سن ۴۴ سالگی، قوای ذهنی‌اش را به طور کامل از دست داد و دچار فروپاشی کامل ذهنی گردید …🔹او سال‌های باقی‌مانده عمر را تحت مراقبت مادرش (تا زمان مرگ او در سال ۱۸۹۷) و پس از آن خواهرش الیزابت فورستر-نیچه گذراند و سرانجام در سال ۱۹۰۰ در گذشت …🔹شاکلهٔ اصلی نوشته‌های نیچه از جدل فلسفی، شاعری، نقد فرهنگی و قصه تشکیل شده و در کنار آن به طور گسترده‌ای نیز به هنر، لغ ...
 • گزارش تخلف

◾️ نیچه شناسی. 🔺سلسله درسگفتار فلسفه نیچه

 ◾️ نیچه شناسی. 🔺سلسله درسگفتار فلسفه نیچه
(Friedrich Nietzsche). «جلسه هفتم»:. ▪️ اگر اخلاق مثل حقوق متضمن باید نبایدهاست سوال اینست که اخلاق نیچه‌ای از جنس اخلاق باید و نبایدهاست؟. ▪️ بررسی صفحه ۳۰_۳۳ از فصل اول کتاب تبار شناسی اخلاق. ◾️ فرا کلان روایت نیچه از اخلاق …🔹ارائه شده توسط؛. کانادا _ بنیاد سهروردی _ دی ماه ۹۷. 🔻🔻🔻 ...
 • گزارش تخلف

امروز از این مجسمه در وسط دانشگاه استون بیرمنگام پرده بردارى شد. با خواندن کامنت پتکانه مجسمه:

امروز از این مجسمه در وسط دانشگاه استون بیرمنگام پرده بردارى شد. با خواندن کامنت پتکانه مجسمه:
«all the books I should have read, but I've been doing other things instead». «بجای همه کتابهایی که باید میخوندم مشغول انجام کارهای دیگه بودم». دوباره یاد جملات تلنگرانه استاد افتادم:. «راه حل رشد، مطالعه است باید کتاب بخوانیم و با هم بحث کنیم. پرداختن به مسائل فرهنگی نیاز به مادهٔ خام دارد و مادهٔ آن مطالعه است. باید کتاب‌هایی بخوانیم که فرهنگ ما را عوض کند. مطالب فیزیک، شیمی و جغرافیا و … معلومات ما را افزایش می‌دهد ولی فرهنگ ما را تغییر نمی‌دهد. ما باید در حوزهٔ روانشناسی، فلسفه، ادبیات (خصوصا رمان، داستان کوتاه و شعر)، عرفان و حوزهٔ دین مطالعه کنیم. این حوزه‌ای است که فرهنگ‌ساز است و ما را فرهیخته‌تر می‌کند. ...
 • گزارش تخلف

🔠 تضمین آیلتس ۸، مدرس بین المللی پرهام نیا 👇. انگلیسی نصرت/شبی۱درس ((عالیه))

👉 انگلیسی از ابتدا بیاموز بدون کلاس رفتن. 👉 تلنگری بر مسائل روزمره. 👉 «۸۸۸۸» لغت ساده انگلیسی فوراحفظ کن. 👉 آموزش ایده‌ها در یک دقیقه. 👉 آموزش قدم به قدم زبان تورکی استانبولی. 👉 آموزش گویندگی وفن بیان. 👉 مجله جغرافیا، آموزش gis. 👉 طراحی و نقاشی. 👉 دیدنی‌های جهان. ...
 • گزارش تخلف

◾️ کجاست مولانا و نعره‌های مستانه و فریادهای جگر شکافش

🌿🔺در غزل‌های مولانا روح، فریاد میزند نعره میکشد و جست و خیز میکند تا وقتی بخش عمده‌ای از جوش و تپش حیاتی خود را از دست ندهد در قالب وزن ولفظ درنمیآید. خواننده‌ای که در امواج شعر وموسیقی این غزلها غوطه میزند خود را با آهنگ آن در جست و خیز می‌یابد با آنها به اوج افقهای ماورای حس میپرد بامولانا در شور و جذبه تجربه‌های عرفانی غرق میشود ولحظه‌ای خود را بی جسم، بی وزن و بی خود، در فضایی که به دنیای «خودی» او تعلق ندارد و در عالمی که با روح بیش از عقل و با قلب بیش از حس ارتباط دارد مستغرق می‌یابد. اما قبل از هرچیز این غزلها نعرهٔ مستانه یی است که شاعر در تب‌های بیخودی سر می‌دهد و مقاومت در مقابل غلبات آن برای وی ممکن نیست. وقتی خود آشکارا فریاد می‌زند که «تا مست نیم نمکی نیست در سخن» در واقع همین بی اختیاری خود را در مقابل موج شعر که همانند سیل به همراه هیجانهای قلبی از درونش میجوشد و بیرون میزند نشان میدهد، و شعر وقتی بر گوینده تا این حد غالب و قاهر باشد البته انتظار سعی در تهذیب و تأمل در اصلاح آن از گوینده نمیتوان داشت. شاعری که لفظ و تعبیر را میسنجد و با دقت سبک و سنگین میکند کلام را ترصی ...
 • گزارش تخلف

🎙 سلسله درسگفتار دین شناسی مولانا.. ◾️ [ترم اول]. «جلسه سوم»

🔹 خدا شناسی مولانا. 🔹 شیعه یا سنی بودن مولانا. 🔹 معنای وحدت شهود. 🔹 منشاء صورت‌ها بی صورتی است. صورت از بی صورتی آمد برون. 🔹 ریشهٔ تمام جنگ‌ها رنگ‌ها تضادها تعددها فرق‌ها چیست. 🔹منظور و مراد مولانا از عالم نیستی و عدم چیست. 🔺 چگونه میتوان عاشق خدای بی چون، بی صورت و بی صفت شد و با او ارتباط برقرار کرد و حرف زد. حیرت اندر حیرت اندر حیرت آمد این قصص.۲۸ مهر ماه ۱۳۷۸.. ...
 • گزارش تخلف

📖🌊. ◼️شرح مثنوی معنوی.. تو مگو همه به جنگ اند و ز صلح من چه آید؟!

تو یکی نه‌ای، هزاری، تو چراغ خود برافروز!. 🌿🔺مولانا فراخوانی جهانی برای برقراری صلح و آرامش و دوستی میان انسانها برقرار کرده و آن را همچون مشعل تابانی بر صدر همه کوشش‌های خجسته‌ای نشانده که برای برقراری صلح و دوستی صورت می‌گیرد. ☘مولانا واقع بین‌تر از آن است که نداند برقراری چنین صلح مطلق و فراگیری، در این جهان که جهان تزاحم‌ها و ستیز اضداد است، عملا ناشدنی است. او خیال اندیش نیست؛ واقع بین است. اما واقع بینی او تا آن حد است، که راه را بر ایمان و عمل او نمی‌بندد و به عجز و تسلیم و نومیدی نمی‌انجامد. باری، پیام مولانا که پس از گذشت قرنها همچنان تازه و زنده و گرم و روشن است، این چنین است:. اگر جهان را جنگ و تیرگی فرا گرفت، تو بیمی به دل راه مده و از دشواری وظیفه انسانی ات، شانه تهی نکن. تو در حتی در تیره‌ترین ایام، چراغ خود را هر چند خرد و ضعیف و کم فروغ برافروز و یقین بدان که در این افروختن، یکه و تنها نیستی، بلکه در نهایت، هزاران و بی شمارانی! …🎵بهار آمد بهار آمد بهار مشکبار آمد. ...
 • گزارش تخلف

🎵🍃📖 …◾️نهر دوم. 🔺 رشحه سوم

📖 در بیان روزه و آن در شریعت امساک از مفطرات و درحقیقت اعراض است از التفات به جمیع کائنات و گفته‌اند؛. روزهٔ جسد: باز ایستادن از طعام. روزهٔ دل: نگاه داشتن دل است از وساوس آثام. روزهٔ روح: عدم التفات است به کل انام. روزهٔ سر: استغراق است در بحر مکاشفه و مشاهده علی الدوام. 🌿روزهٔ گوید کرد تقوی از حلال. 🌿در حرامش دان که نبود اتصال …. ...
 • گزارش تخلف