نشریه تایم محمد صلاح بازیکن تیم ملی مصر و تیم باشگاهی لیورپول را جزو صد شخصیت تاثیر گذار سال ۲۰۱۹ معرفی کرد

نشریه تایم محمد صلاح بازیکن تیم ملی مصر و تیم باشگاهی لیورپول را جزو صد شخصیت تاثیر گذار سال ۲۰۱۹ معرفی کرد

نشریه تایم محمد صلاح بازیکن تیم ملی مصر و تیم باشگاهی لیورپول را جزو صد شخصیت تاثیر گذار سال ۲۰۱۹ معرفی کرد. رفتار انسانی محمد صلاح ویژگی برجسته اوست که بر ویژگیهای فنی فوتبال او رجحان دارد.
@sociology_of_sport