هفتگی الکترونیکی انجمن جامعه‌‌شناسی ایران.. 🔸اخبار ویژه

#خبرنامه هفتگي الکترونيکي انجمن جامعه‌‌شناسي ايران

🔸اخبار ویژه
دعوت به پنجمین همایش ملی روز علوم اجتماعی؛مسائل و چالش‌های آموزش علوم اجتماعی در ایران
💢زمان: 13 و 14 آذر 97
💢مکان: دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی
https://goo.gl/2dn2ZM
◀️پوستر
https://goo.gl/JM2tts
◀️برنامه زمانی نشست‌ها و سخنرانی‌ها
https://goo.gl/ctnCJ4

🔸یادداشت
دعوت کنش­گران و دوست­داران علوم اجتماعی به پنجمین همایش ملی "روز علوم اجتماعی ایران" / دکتر سیدحسین سراج زاده
https://goo.gl/YSzYxs

🔸جلسات آینده
معرفی و نقد کتاب الزامات سیاست در عصر ملت- دولت
https://goo.gl/n3swcA
آیا روانپزشکی رهایی بخش است؟ همراه با نمایش فیلم
https://goo.gl/sRxQ7o
وضعیت اجتماعی مردان در ایران (1)
https://goo.gl/H3XW3M
نمایش و نقد و بررسی فیلم «جاده قدیم»
https://goo.gl/dqKzh5
ورزش، زنان، خشونت
https://goo.gl/Kns34D

🔸گزارش نشست
برگزاری نشست مشورتی کارگروه مطالعات مردان
https://goo.gl/66cDpK
بررسی ابعاد اجتماعی و حقوقی مهریه
https://goo.gl/1zFRWr

🔸اخبار سایر نهادها
فراخوان پانزدهمین جشنواره پژوهش فرهنگی سال
https://goo.gl/zz3YRQ

🔸اطلاعیه‌ها
اطلاعیه معرفی کتاب در بخش تازه های کتاب سایت انجمن جامعه شناسی ایران
https://goo.gl/2Wjril
خبرنامه هفتگي الکترونيکي انجمن جامعه شناسی ایران را روی وب سایت انجمن بخوانید
https://goo.gl/ikPuC9

@iran_sociology