نوبه‌ی زهدفروشان گران جان بگذشت … …باده نوشی که در او روی و ریایی نبود/. *مرور غزل شماره ۲۰

نوبه ی زهدفروشانِ گران جان بگذشت
...

باده نوشی که در او روی و ریایی نبُوَد/
بهتر از زهدفروشی که در او روی و ریاست

*مرور غزل شماره ۲۰
(با وجود حال و هوای بهجت و عید در ابتدای غزل، ولی حضورِ گلایه های اجتماعی حافظ همچنان برجاست)