‌معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار:

‌معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار:

‌معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار:
✅ممنوعیت مالکیت سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی

🔹طبق ماده ۲۸دستورالعمل حاکمیت شرکتی، «شرکت نمی‌تواند تملک سهام شرکت اصلی خود را داشته باشد. شرکت‌هایی که سهام شرکت اصلی خود را در تملک دارند، باید ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این دستورالعمل، سهام خود را واگذار کنند. این مدت با موافقت سازمان برای یک دوره قابل تمدید است.»

🔹وی افزود: این موضوع، با توجه به نشان دادن بیش از واقع سرمایه و کاهش منابع، برای اشخاص بیرون از شرکت مانند اعتباردهندگان مخاطراتی را ایجاد می کند. سهامداری متقابل، مشکل نمایندگی بین سهامداران اقلیت و اکثریت را افزایش می‌دهد. شرکت‌ها می‌توانند با خرید و فروش سهام خود توسط شرکت‌های فرعی، قیمت‌های بازار را دستکاری و سرمایه‌گذاران بیرونی را به خرید سهام شرکت تشویق کنند.

🔹امیری ادامه داد: شرکت‌ها همچنین می‌توانند با داشتن اطلاعات نهانی و آگاهی کامل نسبت به ارزش واقعی سهم، سهام را با قیمت کمتری از سهامداران خریداری کنند که در اینجا فروشندگان سهام دچار زیان می‌شوند که اکثرا سهامداران اقلیت هستند./سنا

✔️کانال بازارسرمایه @stockmarket_press 🔜