یک کارشناس بازار سرمایه:. ✅حذف صفر از پول ملی عاملی برای جهش قیمتی سهم‌ها

یک کارشناس بازار سرمایه:
✅حذف صفر از پول ملی عاملی برای جهش قیمتی سهم‌ها

🔹به گزارش بورس نیوز، برنامه تحول اقتصادی در سال 87 مورد بررسی مسئولین کشور قرار گرفت و از همان بحث در خصوص مسئله حذف صفر از پول ملی به‌عنوان یکی از اجزای مهم این برنامه برسر زبانها قرار گفت اما تاکنون به دلیل جهش قیمت ارز شرایط مناسب برای اجرای این طرح در کشور ایجاد نشده است.

🔹برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که اجرای این طرح اثراتی همچون افزایش ظاهری قدرت پول ملی، آسان سازی مبادلات و افزایش میزان تولید و سرمایه گذاری را به همراه خواهد داشت بنابراین انتظار می رود که شاخص بازار سرمایه نیز دستخوش تغییر و تحولاتی شود.

🔹در این خصوص فردین آقابزرگی مدیرعامل کارگزاری بانک آینده به خبرنگار بورس نیوز گفت: حذف 4 صفر از پول ملی به جز آثار معنوی و حیثتی برای بازار سرمایه در پی خواهد داشت.

🔹وی خاطرنشان کرد: زمانی فعالان بازار به هزارتومان صحبت می کردن اما در حال حاضر به میلیون تومان سخن می گویند.

🔹کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه اثرات حذف 4 صفر از پول ملی در بازار سرمایه همانند افزایش سرمایه به لحاظ روانی مانند افزایش سرمایه از محل سود انباشته است، تصریح کرد: در اینصورت بدون آورده نقدی و یا تحولی در ساختار مالی شرکت یک سهم تبدیل به دو سهم می شود.

🔹آقابزرگی با اشاره به اینکه درصورت اجرای این طرح سهم های کمتر از 100 تومان جهش قیمتی را تجربه می کنند، افزود: حذف 4 صفر از پول ملی منجر به افزایش قیمت سهام و روند صعودی شاخص می شود.

🔹کارشناس بازار سرمایه با تاکید براینکه اجرای طرح حذف 4 صفر از پول ملی محرکی برای بازارسرمایه محسوب می شود، ادامه داد: هرچند از لحاظ بنیادی و تحلیل های آکادمیک این امر در بازار تاثیر گذار نخواهد بود اما اثرات روانی ناشی از آن در بازار مشهود خواهد بود.

✔️کانال بازارسرمایه @stockmarket_press 🔜