آگهی تبلیغاتی متفاوت از کمپانی تیغ ژیلت!. توصیه برای انجام امر به معروف و نهی از منکر در جامعه …

آگهی تبلیغاتی متفاوت از کُمپانی تیغ ژیلت!
توصیه برای انجامِ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه

#امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر
#اصلاحگری_اجتماعی

@tamadone_novine_islami