به سایت جدید Tonic سر زده‌اید؟

به سایت جدید Tonic سر زده‌اید؟

به سایت جدید Tonic سر زده اید؟

پلتفرم Tonic را می توان به عنوان مرکزی برای توسعه دهندگان و علاقه مندان به TON در نظر گرفت که می خواهند بدانند چه چیزی در اکوسیستم TON در حال ساخت و بحث و بررسی است.

همچنین، می توانید Discord پلتفرم Tonic را بررسی کنید.