به سوی متاورس.. دوست دارید چه چیزی را در متاورس TON ببینید؟

به سوی متاورس

اخیراً متاورس فعالانه موضوع بحث و گفت و گو بوده است.

• ارزش زمین در متاورس های غیرمتمرکز به سرعت رو به رشد است.

• بازی هایی که در آنها می توان کسب درآمد کرد در حال محبوب شدن هستند.

• در حال حاضر، هر متاورس به عنوان جهان کوچک و مجزایی وجود دارد، اما در آینده بین آنها ارتباط برقرار خواهد شد.

بلاک چین TON با مقیاس پذیری و سرعت بالا، در فضای متاورس پیشرو خواهد شد.

دوست دارید چه چیزی را در متاورس TON ببینید؟

متن کامل مقاله را
در اینجا مطالعه کنید.