بیش از ۱۵۰، ۰۰۰ نفر Toncoin را در CoinMarketCap دنبال می‌کنند …در ۴۰ روز گذشته، حدود ۷۰، ۰۰۰ نفر به جمع فالوورهای Toncoin در CoinM

بیش از ۱۵۰، ۰۰۰ نفر Toncoin را در CoinMarketCap دنبال می‌کنند …در ۴۰ روز گذشته، حدود ۷۰، ۰۰۰ نفر به جمع فالوورهای Toncoin در CoinM

بیش از 150،000 نفر Toncoin را در CoinMarketCap دنبال می کنند.

در 40 روز گذشته، حدود 70،000 نفر به جمع فالوورهای Toncoin در CoinMarketCap پیوستند و این امر، محبوبیت کوین را 75٪ افزایش داده است.

ما از همه کسانی که Toncoin را به واچ لیست خود در CoinMarketCap یا CoinGecko اضافه کرده اند سپاسگزاریم.

این کار ممکن است یک حرکت کوچک به نظر برسد، اما حمایت از Toncoin در سایت ها و پلتفرم های ثالث، کمک زیادی به توسعه TON خواهد کرد.