اهمیت جلسات استماع کنگره برای TON

اهمیت جلسات استماع کنگره برای TON

جلسات استماع کنگره نقش مهمی در شکل دادن به درک عمومی از ارزهای دیجیتال دارند.

این جلسات معمولاً برای بررسی یک موضوع و شنیدن نظرات پیرامون آن برگزار می شوند که می توانند برای اهداف نظارتی مورد استفاده قرار گیرند.

متن کامل مقاله را در اینجا بخوانید.