وجه افتراق دو واژه‌ی «تنباکو» و «توتون» چیست و آیا می‌توان این دو را به‌جای یکدیگر به کار برد؟

وجه افتراق دو واژه‌ی «تنباکو» و «توتون» چیست و آیا می‌توان این دو را به‌جای یکدیگر به کار برد؟

«توتون» و «تنباکو» هر دو گیاه هستند و درواقع «توتون» هم نوعی «تنباکو» است.

در ایران و بین مصرف‌کنندگان مواد دخانی، از دیرباز، «تنباکو» برای قلیان و «توتون» برای سیگار و چپق کاربرد دارد، چنان‌که در شاهدمثال دهخدا در لغت‌نامه (به نقل از فرهنگ آنندراج) می‌توان دید:

آن یکی پهلو زند کاینک به سر قلیان ناز
کرده‌ام تنباکوی لطفی که از من نگذری
(فوقی یزدی)

اگر از کتاب‌های درسی در خاطرتان باشد، فتوای میرزای شیرازی هم چنین بود: «الیوم استعمال تنباکو و توتون بِأَیِ نحوٍ کان در حکم محاربه با امام زمان علیه ‌السلام است» ــ یعنی کاربرد تنباکو و توتون مجزا و با ابزار مختلف بوده است.

حسین جاوید
@Virastaar