رمان، نوشته‌ی، بعد از سال‌ها مجوز تجدید چاپ گرفته، اما متن پشت جلدش همان متن چاپ اول آن (در سال ۱۳۷۳) است: «سلین در ادبیات ایران چ

رمان، نوشته‌ی، بعد از سال‌ها مجوز تجدید چاپ گرفته، اما متن پشت جلدش همان متن چاپ اول آن (در سال ۱۳۷۳) است: «سلین در ادبیات ایران چ

رمان #سفر_به_انتهای_شب، نوشته‌ی #لویی_فردینان_سلین، بعد از سال‌ها مجوز تجدید چاپ گرفته، اما متن پشت جلدش همان متن چاپ اول آن (در سال ۱۳۷۳) است: «سلین در ادبیات ایران چندان مشهور نیست!»

در این نزدیک به سی سال، همه‌ی کارهای سلین به فارسی ترجمه شده و او حالا از محبوب‌ترین و مشهورترین نویسنده‌های فرانسوی در ایران است.

متن پشت جلد کتاب‌هایی که از آزمون زمان سربلند خارج می‌شوند و خوانندگانی از نسل‌های مختلف چاپ‌های مکرر آن‌ها را می‌خوانند باید به تناسب رویدادها بازبینی و بازنویسی شود. مرگ نویسنده، تغییر موقعیت و شهرت، خلق آثار جدید، دریافت جوایز گوناگون و... از مواردی است که باید در اصلاح متون پشت جلد لحاظ شود.

حسین جاوید
@Virastaar