فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl، Shift و ۲ نیم‌فاصله ایجاد می‌کند

فشردن هم‌زمان کلیدهای Ctrl، Shift و 2 نیم‌فاصله ایجاد می‌کند. استفاده از این روش بسیار وقت‌گیر و سخت است، اما در شرایط اضطراری ــ مثلاً، وقتی به برنامه‌های نیم‌فاصله‌ساز دسترسی نداریم ــ می‌توانیم از آن بهره بگیریم. این ترکیب نه‌تنها در محیط Word بلکه در هر جا که امکان تایپ فراهم است (مثلاً، قسمت استاتوس در فیس‌بوک) کار می‌کند و نیم‌فاصله می‌سازد.

Shift + Ctrl + 2 = نیم‌فاصله

@Virastyar