تیتر زیر را از دویچه‌وله برداشته‌ام:.. مجازات سنگین برای دزد گردن‌بند علی دایی و «بیست نفر دیگر»

تیتر زیر را از دویچه‌وله برداشته‌ام:

مجازات سنگین برای دزد گردن‌بند علی دایی و «بیست نفر دیگر»

این از زمره‌ی جملاتی است که کژتابی دارند یا اصطلاحاً دوخوانشی هستند، یعنی می‌توان دو یا چند برداشت مختلف از آن‌ها داشت.

جمله‌ی بالا را قاعدتاً می‌توان به یکی از دو شیوه‌ی زیر دریافت:

ــ کسی که گردن‌بند علی دایی و گردن‌بند بیست نفر دیگر را دزدیده بود به مجازات سنگین محکوم شد.

ــ کسی که گردن‌بند علی دایی را دزدیده بود و همراه او بیست نفر دیگر [که نقشی در سرقت گردن‌بند علی دایی نداشتند و احتمالاً جرایم دیگری داشتند] به مجازات سنگین محکوم شدند.

اما عجیب اینکه هیچ‌یک از برداشت‌های بالا درست نیست و پیداست که هیچ دزدی از بیست و یک نفر فقط گردن‌بند نمی‌دزدد! درواقع، شخصی که گردن‌بند علی دایی و اموال بیست نفر دیگر را دزدیده بوده به مجازات سنگینی محکوم شده. استفاده‌ی عجیب از گیومه هم شاید تلاشی ناکام بوده برای رساندن همین مفهوم!

نوشتن تیتری تا این اندازه گنگ واقعاً هنر نمی‌خواهد؟!

حسین جاوید
@Virastaar