املای درست واژه‌ی «بچگانه» به همین شکل است و نوشتن آن به‌شکل «بچه‌گانه» درست نیست …حسین جاوید

املای درست واژه‌ی «بچگانه» به همین شکل است و نوشتن آن به‌شکل «بچه‌گانه» درست نیست.

حسین جاوید
@Virastaar