جدیدترین نوشته‌ها

چرا؟ محض ا را.. 🔸کلمۀ «زیرا که» در اصل «ازیرا که» بوده است

فردوسی می‌گوید:. ازیرا که بی فر و برز است شاه. ندارد همی راه شاهان نگاه. «ازیرا که» متشکل است از: از + e (ا) + را + که. پس «زیرا» یعنی «از e (ا) را». گاهی در زبان محاوره در جواب «چرا؟» می‌گوییم «محض e (ا) را» …📎 «زیرا که» را امروز کمتر استفاده می‌کنیم و به‌جای آن بیشتر «چرا که» را به کار می‌بریم، هرچند «چرا که» نیز در متون قدیمی‌مان به چشم می‌خورد. حافظ می‌گوید:. مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ. «چرا که» وعده تو کردی و او به جا آورد. ...
  • گزارش تخلف

📌اطلاعیه نشست علمی هسته پژوهشی مطالعات جهان اسلام.. ✅سخنرانان:

📌اطلاعیه نشست علمی هسته پژوهشی مطالعات جهان اسلام.. ✅سخنرانان:
دکتر سعدالله زارعی. دکتر مهدی بهمنی. دکتر ابوذرگوهری مقدم،. دکتر حسینی متین. 🕢زمان: دوشنبه ۲۶ فروردین ساعت ۱۱. 🏫آدرس: تهران بزرگراه چمران پل مدیریت دانشگاه امام صادق ع تالار امام خمینی ره. برای هماهنگی تماس با ۰۲۱۸۸۰۹۴۰۰۱. داخلی ۳۵۵ معاونت پژوهشی دانشکده سیاسی آقای لطیفی ...
  • گزارش تخلف