جدیدترین نوشته‌ها

زمانی که دوچرخه به تهران آمد برخی مردم به آنهایی که دوچرخه سوار می‌شدند «بچه شیطان» و «تخم جن» می‌گفتند و معتقد بودند که راکبین از

پس این کار ممکن نیست مگر آنکه خود آن روروئک را جنیان ساخته و راکبین آنها نیز بچۀ جن‌ها و شیطان‌ها می‌باشند. چنانکه اولین باری که این مرکب به تهران آورده شد دو پسر بچۀ انگلیسی با شلوارهای کوتاه در میدان مشق آنها را به نمایش مردم گذاشتند. پیرها و سالمندانی که به تماشایشان رفتند بسم الله و لاحول گویان و شگفت زده که گویی به تماشای غول و آل و پریزاد رفته‌اند باز میگشتند و آمدن دوچرخه را یکی از علائم ظهور میگفتند … ...
  • گزارش تخلف

افسون زدایی از ضریب فزاینده پولی (بخش دوم). محسن یزدان پناه

❓ چرا این روایت از ضریب فزآینده نادرست است؟. ۱️⃣ به این دلیل که روایتی کلان نیست و دچار «مغالطه ترکیب» است. یک روایت کلان نباید در موقعیت اول خود بانک A را از سایر بانکها جدا کند. در مقابل، روندها باید به شکل متقارن بر بانکها بار شود. در این صورت عددی (تقریبا) مساوی به هر بانک در گام اول می‌رسد. اگر در مثال تعداد بانکها را ده فرض کنیم، به هر بانک یک تومان رسیده است، و هر بانک می‌تواند بدون اتکا به طی توالی روایت شده در داستان ده واحد خلق پول کند؛ از این جهت که سرجمع ورود پول به و خروج پول از یک بانک به شکل تقریبا متقارنی بایکدیگر خنثی می‌شود.. ۲️⃣ نکته بعدی در خطا بودن مفهوم ضریب فزاینده ندیدن بازار بین بانکی است. نظام کنونی بانکی مبتنی بر جاری بودن بازار بین بانکی است. جاری بودن بازار بین بانکی یعنی جاری بودن یک کانال روازنه برای دسترسی به «پول پرقدرت» بانک مرکزی با نرخی که در آن بازار جاری است. ...
  • گزارش تخلف

افسون زدایی از ضریب فزاینده پولی (بخش اول). محسن یزدان پناه

🔹 به تازگی فوریت طرحی در مجلس به تصویب رسید مبنی بر اینکه بانک مرکزی باید مالیات سود خرید و فروش ارز را پرداخت کند. در مقابل، هم در بانک مرکزی و همچنین بیرون از آن جمعی به این موضع واکنش نشان دادند. حرف اصلی واکنشها این بود که این پول پرقدرت است و هر ریال آن در اقتصاد لاجرم هفت برابر خواهد شد. بانک مرکزی باید «هرگونه ریال ناشی از خرید و فروش ارز را عقیم کند» …🔹 این نوشتار کوتاه به دنبال ارزیابی و جهات طرح پیشنهادی در مجلس نیست، در پی آن است که نشان دهد که تاچه حد باورهای غلطی می‌تواند لباس و ظاهر «علمی» به تن کند و زمینه ساز گمراهی شود. خاطرم هست زمانی که دانشجوی کارشناسی بودم در درس کلان دو، مبحث ضریب فزاینده پولی تا چه حد احساس متفاوت بودن را القا می‌کرد. نیروی استعاری و رمزگونۀ ضریب فزاینده (از اینکه ظاهر چیزی با واقعیت آن متفاوت است و این علم است که می‌تواند با کاوشش آن واقعیت زیرین و ناپیدا را کشف کند) موثر بود. با این نیرو بود که من نوعیِ می‌توانستم میان خودم و کسانِ عامی دیگر فاصله گذاری کنم، و خود را مجهز به عینکی (مفهوم ضریب فزاینده پولی) رمز گشا ببینم …. 🔹 اما چرا ضریب فزآیند ...
  • گزارش تخلف

‍ 🌎جامعه شناسی محیط زیست: رویکرد وبری به محیط زیست. مصطفی مهرآیین

🔸 در رویکرد وبری، به دو نکته در برخورد جامعه با محیط زیست تاکید می‌شود.. 🔸نخست آنکه، بنا به نظریه وبر در خصوص افسون زدایی از جهان، چنین گفته می‌شود که ما دیگر به محیط زیست به عنوان منبع الهام برای زندگی خود نمی‌نگریم و بیش از آنکه با محیط زیست و همراه با محیط زیست زندگی کنیم، در محیط زیست زندگی می‌کنیم و به نظم و قواعد حاکم بر محیط زیست بی اعتنا هستیم و به آن به عنوان یک موجود زنده در کنار انسان نگاه نمی‌کنیم.. 🔸اگر بخواهیم از ادبیات گئورگ زیمل برای بیان این نکته استفاده کنیم می‌توان این چنین گفت که انسان امروزی قادر نیست به همه محرکات اطرافش پاسخ دهد به دلیل اینکه تعداد این محرکات بسیار زیاد است. رنگ، بو، صدا، چهره‌های بیگانه، شلوغی، ترافیک و… آنقدر زیاد است که اگر فرد بخواهد به همه آنها پاسخ دهد بی شک باید انرژی روانی زیادی را صرف کند. در نتیجه فرد حالتی را در خودش بسط و گسترش می‌دهد به اسم «نگرش دلزده» … 🔸فرد خود را بی احساس می‌کند. فرد خود را از حساسیت می‌اندازد و بی اعتنا می‌شود. امروزه در برخورد با محیط زیست نیز ما دچار این نگرش دلزده هستیم. مجموع مشکلات حیات شهری افسون زدایی شده ...
  • گزارش تخلف

مقاله جالبى از نیویورک تایمز در مورد پوتین و ترامپ. دکتر محمد طبیبان

مقاله جالبى از نیویورک تایمز در مورد پوتین و ترامپ. دکتر محمد طبیبان
قلم یک پیمانکار امنیتى آلمانى که از زمان فروپاشى شوروى پوتین را مى شناخته. در آن زمان پوتین معاون شهردار سن پترزبورگ بوده و این پیمانکار براى تدارک بازى هاى بین المللى سال ١٩٩٤ در سن پترزبورگ نیروى امنیتى آموزش مى داده است. از جمله مقایسه اى که بین شخصیت و روش پوتین و ترامپ مى کند جالب است. هردو از نظر شخصیتى حقیر، هر دو قدرت طلب و در باطن بى رحم، هردو متملقین و مجیز گویان را مى پسندند و افراد مستقل را رد مى کنند. هر دو از این که مورد تمسخر قرار گیرند بیزارند، هردو به دنبال نابودى کامل رقیبان خود هستند، هر دو مطالعه نمى کنند، به گزارش هاى کارشناسى بى توجه هستند و تصمیم هاى آنى و نسنجیده اتخاذ مى کنند. پوتین سه شیوه را جزیى از ابزار کارى خود مورد استفاده قرار مى دهد. اشاعه اطلاعات مغلوط، اشاعه دروغ، و سازش هاى موضعى براى ایجاد آشفتگى و هبا در خارج و داخل. نکته قابل توجه دیگر شیوه مالى نیمه خصوصى است که پوتین براى پیشبرد برنامه هاى سیاسى خود به کار مى برد. تشکیلات سایه اى به نام 'مدیریت داریى هاى ریاست جمهورى فدراسیون روسیه'. ...
  • گزارش تخلف

: روانشناسی توده.. (نقطه‌ی کاپیتون است که متحد می‌کند)

این نکته به خوبی در طنزی درباره‌ی تظاهرات سه هزار نفری مشهود است. تظاهرکنندگان ناگهان پی می‌برند که پیشوایشان ناپدید شده است. سوالی که فورا مطرح می‌شود این است که: 《ما سه هزار نفر داریم کجا می‌رویم؟ 》. چیزی که حس وحدت و جمعیت را ایجاد می‌کند صرفا حضور فیزیکی سه هزار نفر نیست. وقتی پیوند هویت با غیبت پیشوا می‌گسلد ویژگی توهم آلود هویت جمعی و قدرت گروهی افشا می‌شود. آن‌ها بدون مشارکت نقطه‌ی کاپیتون (در این مورد پیشوا) به جای اینکه جمعیتی بسازند، سه هزار آدم منفردند … …. ...
  • گزارش تخلف

📚 …▪️پسری برای پیدا کردن کار از خانه به راه افتاده و به یکی از فروشگاه‌های بزرگ که همه چیز میفروشند (Everything Under a Roof) رفت…

▪️مدیر فروشگاه به او گفت: یک روز فرصت داری تا به طور آزمایشی کار کرده و در پایان روز با توجه به نتیجه کار در مورد استخدام تو تصمیم میگیریم …▪️در پایان اولین روز کاری مدیر به سراغ پسر رفت و از او پرسید که چند مشتری داشته است؟. پسر پاسخ داد که یک مشتری. ▪️مدیر با ناراحتی گفت: تنها یک مشتری …؟ بی تجربه‌ترین متقاضیان کار در اینجا حدقل ۱۰ تا ۲۰ فروش در روز دارند. حالا مبلغ فروشت چقدر بوده است؟. ▪️پسر گفت: ۱۳۴,۹۹۹٫۵۰ دلار. مدیر فریاد کشید: ۱۳۴,۹۹۹٫۵۰ دلار ….؟. مگه چی فروختی؟. ▪️پسر گفت: اول یک قلاب ماهیگیری کوچک فروختم، بعد یک قلاب ماهیگیری بزرگ، بعد یک چوب ماهیگیری گرافیت به همراه یک چرخ ماهیگیری ۴ بلبرینگه. ...
  • گزارش تخلف

🔰برداشت اشتباه از وظایف و منابع دولت

💲ارزیابی کارنامه ۴۰‌ساله اقتصاد ایران در گفت‌وگو با مسعود نیلی؛. 🔻می‌توان گفت اقتصاد ایران در برخی حوزه‌ها، عملکرد قابل توجهی داشته است؛ مثلا در رسیدگی به روستاها و مناطق محروم، ایجاد زیربناهای حمل‌ونقل، گسترش خانه‌های بهداشت و توسعه خدمات پزشکی در سطح کشور. همچنین آنجا که ما با یک شوک بزرگ جمعیتی در حوزه آموزش مواجه شدیم، اقتصاد ایران توانست این شوک را هضم کند. در سال‌های گذشته زمانی رسید که تعداد دانش‌آموزان ما به نزدیک ۲۰ میلیون نفر هم رسید (رقمی که در مقایسه با آمار ۱۳ میلیون نفری امروز واقعا قابل توجه بود). با توسعه سریع و بزرگی که در آموزش و پرورش و آموزش عالی ایجاد شد، کشور توانست از این مراحل بدون مواجه شدن با بحران عبور کند …🔻با این حال، آن بخش از عملکرد اقتصاد ایران که جای نقد دارد و نقطه ضعف تلقی می‌شود، وضعیت عدم تعادل‌های اقتصاد کلان است؛ عدم تعادل‌هایی مهم از نیمه دوم دهه ۱۳۴۰ در اقتصاد کلان ایران شکل گرفته و تا امروز هم ادامه پیدا کرده است. مثالی بزنم: اگر کسی بخواهد نرخ رشد نقدینگی را در یک اقتصاد پیشرفته مورد بررسی قرار دهد، تحولاتی که در آمارها مشاهده می‌کند، تقریبا م ...
  • گزارش تخلف