جدیدترین نوشته‌ها

♦️پر حرفی ممنوع❗️.. 🔴تفاوت و نتایج گفتگو با پرحرفی:

👈 (گفتگو) روش صحبتی پویا و ارزشمند که دو طرف در صحبت شرکت می‌کنند و در آخر کلام به نتیجه‌ای مثبت برای بهتر شدن زندگی یا معاملات خود می‌رسند …☝️اما (پر حرفی) روشی است که در آن یک فرد صحبت می‌کند و به صورت فردی انحصارگر حرفه‌ای صحبت خود را که پیام چندان مثبتی ندارد به صورت‌های متفاوت تکرار می‌کند شاید فقط به دلیل رسیدن به آرامش روحی خود!!!. که البته بسیار برای طرف مقابل خسته کننده و ناراحت کننده است. ✅ ما با پر حرفی مخاطبان خود را از دست میدهیم. ...
  • گزارش تخلف

🔴 شما هم هنگام صحبت در جمع، در عین داشتن اطلاعات کامل و جامع استرس دارید؟. 🔴🔴🔴 چه باید کرد؟

در دوره‌های کم نظیر موسسه ترنم پاسخ خود را دریافت کنید.
  • گزارش تخلف

❇️ فراگیر شدن سرقت مستقیم از خط لوله نفت!

بعد از کشف سرقت نفتی از خط لوله در خرمشهر، اینبار پرده برداری از دزدی جدید نفتی در حوالی پالایشگاه تهران رو ببینید!.
  • گزارش تخلف

شناختی به گفتمان (۱)

در الگوی سه‌بخشی که فوکو برای گفتمان و گفتمان‌کاوی پیشنهاد داده (یعنی توصیف، تفسیر، تبیین) تاکنون بیشترین توجه به سوی سطح توصیف بوده و به سطح تفسیر آن کمتر توجه شده است. از این رو می‌توان گفت گفتمان‌کاوی انتقادی از کمبود توجه به شناخت و فرآیندهای شناختی رنج می‌برد. هدف اصلی گفتمان‌کاوی انتقادی آن است که باورگان (ایدئولوژی‌ها) نهفته در پس پردۀ متن را شناسایی و واکاوی کند و این هدف نیازمند شناسایی و تبیین فرآیندهای شناختی است که در ذهن آفرینندۀ متن جریان دارد و در متن تولیدی او نمود می‌یابد. از این رو، رویکرد زبانشناسی شناختی به گفتمان‌کاوی انتقادی را می‌توان بررسی الگوهای باورگانی (ایدئولوژیک) در متن و مفهوم‌سازی دانست. این هم‌افزایی میان زبانشناسی شناختی و گفتمان‌کاوی انتقادی تاکنون بیشتر در قالب بررسی استعاره در متن نمایان شده است، اما این هم‌افزایی را می‌توان گسترش داد و دیگر نظریه‌های شناختی همچون دستور شناختی (cognitive grammar)، فضاهای ذهنی (mental spaces)، معناشناسی قاب (frame semantics) و الگوهای نیروپویایی (force-dynamics) را نیز در گفتمان‌کاوی انتقادی به کار بست. زبانشناسی شنا ...
  • گزارش تخلف

شناختی به گفتمان (۲). نظریۀ نیروپویایی را لئونارد تالمی (۱۹۹۸، ۲۰۰۰) پیش نهاده است

این نظریه گسترش‌یافتۀ طرحواره‌های انگاره‌ای نیرو (قدرتی) مارک جانسون (Johnson) است. طرحواره‌های انگاره‌ای ساختارهای دانش انتزاعی و کلی هستند که ریشه در تجربه‌های ما از الگوهای تکرارشونده در برهمکنش و مشاهده در حوزه‌های فضا، هندسه، کنش و نیرو در زندگی دارند. طرحواره‌های نیروپویایی سرچشمه در تجربه‌های ما از فشار و حرکت دارد. ما در زندگی خود همواره در ارتباط با پدیده‌ها، رویدادها و چیزهای پیرامون خود با نیرو سروکار داریم؛ ما بر آنها نیرو وارد می‌کنیم و آنها نیز بر ما نیرو وارد می‌کنند. این الگوهای نیروپویایی در مفهوم‌سازی‌های ما از برهم‌کنش‌های فیزیکی نقش کلیدی دارند و در پی گسترش استعاری می‌توانند به گستره‌های اجتماعی، روانی، سیاسی، قانونی و نیز برهمکنش‌های زبانی راه یابند. در طرحواره‌های نیروپویایی معمولا رویارویی دو نیرو را می‌بینیم که برهم‌کنش آنها می‌تواند به شیوه‌ها و حالت‌های گوناگون انجام گیرد. در این طرحواره‌ها یک نیرو را «فشار (agonist)» و نیروی مخالف آن را «پادفشار (antagonist)» می‌خوانند. برای نمونه، در گفتمان مربوط به مهاجرت، معمولا مهاجران نیروی فشار هستند و کشور مهاجرپذیر، ...
  • گزارش تخلف

🔵جراحات سروصورت ودیه آنها 🔴.. پوست بدون آن که خون جاری شود👈یک صدم دیه کامل

✅ب: دامیه⬅️جراحتی که اندکی وارد گوشت شود وهمراه باجریان کم یازیادخون باشد👈 دوصدم دیه کامل. ✅پ: متلاحه⬅️جراحتی که موجب بریدگی عمیق پوست شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد👈سه صدم دیه کامل. ✅ت: سماحق⬅️جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد👈چهارصدم دیه کامل. ✅ث: موضحه⬅️جراحتی که پوست نازک روی اسخوان راکنار بزند واستخوان راآشکار کند 👈پنج صدم دیه کامل. ✅ج: هاشمه⬅️جراحتی که موجب شکستگی اسخوان شود گرچه جراحتی راتولید نکند👈ده صدم دیه کامل. 💯💯💯💯. ...
  • گزارش تخلف

❓دلیل افزایش ناگهانی رابطه‌ها در ترم دوم چیست؟

✅ با توجه به نمودار بالا میزان به pv رفتن ترمک‌ها در فرجه‌ها به بهانه‌ی واهی جزوه (😂) بصورت محسوسی افزایش پیدا میکند و همین نقطه‌ی عطفی در افزایش تعداد رابطه‌ها در ترم دوم میباشد🚻. 🎓
  • گزارش تخلف

خاک مادر.. پدر گفت: «مادرت به آسمان­‌ها رفته»

عمه گفت: «مادرت به یک سفر دورودراز رفته». خاله گفت: «مادرت آن ستاره­‌ی پرنور کنار ماه است». دختر بچه گفت: «مادرم زیر خاک رفته است». عمه گفت: «آفرین، چه بچه‌ی واقع­‌بینی، چه‌قدر سریع با مسئله کنار آمد». دختر بچه از فردای دفن مادرش، هرروز پدرش را وادار می‌کرد او را سر قبر مادرش ببرد. آن‌جا ابتدا خاک گور مادر را صاف م­ی‌کرد، بعد آن را آب‌پاشی می‌کرد و کمی با مادرش حرف می‌زد. هفته‌ی سوم، وقتی آب را روی قبر مادرش می‌­ریخت، به پدرش گفت: «پس چرا مادرم سبز نمی‌شود؟». نویسنده:. از مجموعه داستانک:. ...
  • گزارش تخلف