جدیدترین نوشته‌ها

🌐 گرایشات جدید در علوم اجتماعی معاصر.. 🔸قسمت اول.. ✍ سارا شریعتی

در اینجا من به سه جریان در جامعه شناسی معاصر اشاره می‌کنم.. جریاناتی که کم و بیش شناخته شده‌اند یا دارند شناخته می‌شوند. جریاناتی که یا وجود داشته‌اند اما دوباره رونق می‌یابند یا به نفع نقد اجتماعی مورد تجدید نظر قرار گرفته‌اند، یا به عنوان گرایشی جدید، ابداع شده‌اند. جریاناتی بی ربط به هم اما می‌توان گفت که هر سه به نوعی از امر نزدیک، گشایش به سمت جامعه و مداخله‌ی جامعه شناختی دفاع میکنند و از این رو به نظر من با سنت کلاسیک‌های جامعه شناسی نزدیکترند … این سه جریان ربطی به هم ندارند اما کم و بیش از یک روح واحد، گرایش واحد یا از جهت واحدی پیروی می‌کنند … یکی از این جریانات، جریان قدیمی در جامعه ‌شناسی است که به­ روز شده است و رونق پیدا کرده است و مورد ارزیابی جدید قرار گرفته است، یکی از این جریانات به نحوی در سنت خود تجدید نظر کرده است و آن را تکمیل یا اصلاح کرده است و سومی هم یک جریانی است که حداقل از نظر نام و از نظر اسمی که به آن داده می‌شود، ابداع شده است.. دلیل انتخاب این سه جریان به عنوان گرایشات جدید در علوم اجتماعی اولا از نظر نزدیکی مفاهیم مرکزی آنهاست و در ثانی به این دلیل است ...
  • گزارش تخلف

🌐 گرایشات جدید در علوم اجتماعی.. 🔸قسمت دوم:

🔺نخست، «جامعه شناسی کلینیک» که از رابطه‌ی نزدیک و مداخله‌گر جامعه شناس در جامعه دفاع میکند -در واکنش به گسست با زندگی- جامعه شناسی کریتیک پراگماتیک. که از بازسازی نقد اجتماعی دفاع میکند در گسست با نظری شدن مفرط. و جامعه شناسی پوبلیک که در فارسی مردم مدار ترجمه شده است در واکنش به تخصصی شدن. در اینجا تلاش می‌کنم معرفی کوتاهی از هر کدام داشته باشم …جامعه شناسی کلینیک یکی از گرایشات قدیم جامعه شناسی است که در جامعه شناسی امروز دوباره مطرح و برجسته شده است. این واحد تحت عنوان جامعه شناسی بالینی هم اکنون در دانشگاه‌های ما تدریس می‌شود و نزدیک به آن چیزی است که به آن روانشناسی اجتماعی می‌گوییم. در اینجا من به سنت فرانسوی این جریان اشاره میکنم که از دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی دوباره مطرح شد و با برگزاری همایش ‌هایی مجددا رونق گرفت. سابقه‌ی این گرایش در جامعه شناسی به گابریل تارد و به دورکیم متاخر برمی گردد و امروز، در دوره‌ای که تفرد اهمیت یافته است، فردیت پیچیده شده و فرد آزاد در تناقض هایش و قطع شده از توده‌ی مردم، از دسته بندی شدن‌های رایج سرباز می‌زند، داستان فردی او به اندازه‌ی داستان اجتماعی اهم ...
  • گزارش تخلف

📽 در محیطی که من و امثال من هستیم، «اعتقاد به مذهب» یک اتهام بزرگ است!

🔸در این محیط، اگر یک استادی، یک دانشجویی، یک نویسنده، شاعر، متفکر، فیلسوف، جامعه شناس و روانشناس امروزی، گرایش مذهبی داشته باشد، به عنوان یک «نقطه ضعف» تلقی می‌شود …🔹در این محیط اگر کسی نشان بدهد که در عین حال که مرد علم امروز است، خوب تحصیل کرده، مکتب‌های امروز را می‌شناسد و با بینش و فرهنگ این عصر آشنا است، اعتقادات دینی، اسلامی و یا شیعی هم دارد، همه‌ی آن «امتیازات فکری» و «شخصیت علمی» را از دست می‌دهد و اگر نتوانند قدرت علمیش را انکار بکنند، شخصیت اخلاقی و اجتماعی اش را انکار می‌کنند، متهمش می‌کنند که او، علم را در خدمت مذهب قرار داده! ...
  • گزارش تخلف

🌐 گرایشات جدید در علوم اجتماعی معاصر.. 🔸قسمت سوم.. ✍ سارا شریعتی

🔺دومین جریان، جریانی است که اصلاحی است و قرائت جدیدی از سنتی که به عنوان «سنت کریتیک» یا «سنت انتقادی» شناخته می‌شود، ارائه داده است. این جریان که از دهه هشتاد شناخته شد، به عنوان سنت کریتیک- پراگماتیک شناخته می‌شود و بر بازگشت نقد اجتماعی و پیوند نقد با نیروهای اجتماعی، تاکید دارد. رویکردی که می‌کوشد بر توانمندی عاملان اجتماعی برای انطباق خود با موقعیت‌های مختلف زندکی اجتماعی اشاره کند و به نحوی در برابر دترمینیسم موجود در این جریان واکنش نشان دهد و به تعبیر خودشان از «جامعه شناسی انتقادی» به سمت «جامعه شناسی انتقاد»، سیر می‌کند. بر همین مبنا، برخی از «چرخش پراگماتیک» در جامعه شناسی نام می‌برند. سنت انتقادی یکی از سنت‌های شناخته شده‌ ی جامعه‌ شناسی است و ریشه‌ ی آن در میان کلاسیک‌ها به مارکس بر می­گردد و بیشتر با مکتب فرانکفورت شناخته می‌شود. در فرانسه این سنت با نام پیر بوردیو، به عنوان جامعه‌ شناس انتقادی، پیوند خورده است. جامعه ‌شناسانی مانند لوک بولتانسکی، لوران تونو، فیلیپ کرکوف، ناتالی هینیک در همین سنت فکر می‌‌کنند و آن را مورد نقد قرار می‌دهند و به عنوان «جامعه ‌شناسی انتقادی ...
  • گزارش تخلف

معرفی کتاب جامعه شناسی سیاسی گروهک تروریستی تکفیری داعش... کتاب:

بررسی رویکردهای مختلف پیرامون جریان ظهور و سقوط داعش در عراق و سوریه، ساختار و الگوی تشکیلاتی و سلسله مراتبی داعش، روش عملیاتی و فتح سرزمینی و همچنین استفاده بی سابقه آن از رسانه‌های تبلیغاتی آنلاین و فضای مجازی برای حضور در فراسوی مرزهای جغرافیایی از اهمیت بنیادینی در کتاب حاضر برخوردار است. این امور اخیر از اهمیت دو چندان برای نویسنده برخوردار است، زیرا این گروه تروریستی تکفیری دیگر چندان سلطه و حکومت بر سرزمینی را در قبضه خود ندارد، اما دارای یک سلطه در بستر فضای مجازی است و پس از دست رفتن نفوذ آن در عراق و سوریه، با تلاش مضاعف برای انتشار آراء و عقاید خود در این فضا همت گمارده و عزم خود را جزم کرده است تا از تمامی اقصی نقاط دهکده جهانی برای بسط ایدئولوژی، جذب نیرو و اقدامات تروریستی بهره ببرد. این کتاب با استفاده از رویکرد توصیفی- تحلیلی و رجوع به منابع متنوعی شامل منابع سنتی (مطالعات، گزارش¬ها و کتاب¬ها به زبان انگلیسی و فارسی به علت فقدان آگاهی کامل از زبان عربی) و غیر سنتی (اغلب اطلاعات رسانه¬های اجتماعی) در شش فصل به شرح به بررسی چیستی و ماهیت داعش و سناریوی محتمل برای آیندۀ آن ...
  • گزارش تخلف

❇️ سود ماه‌شمار چگونه محاسبه می‌شود؟

🔻 مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر تغییر پرداخت سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت از روزشمار به ماه‌شمار، در میزان سود پرداختی به صاحبان حساب تغییراتی صورت می‌گیرد. بر این اساس از ابتدای بهمن‌ماه سال‌ جاری محاسبه سود علی‌الحساب سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی از حالت روزشمار به ماه‌شمار تغییر می‌کند …🔻 وقتی کارمند بانک به شما می‌گوید سود روزشمار ۱۵ درصد یعنی کمترین مانده روزانه شما جمع شده و در پایان سی روز محاسبه می‌شود. سپس عدد به دست آمده در ۱۵ درصد ضرب و مجموع آن تقسیم بر ۳۶۵ می‌شود. (عبارت ۳۶۵ معرف ۳۶۵ روز سال است.). 🔻 با مصوبه جدید، سود پرداختی به مشتریان براساس میانگین حداقل مانده‌ حساب ‌آن‌ها در روزهای یک ماه محاسبه و در پایان ماه به حساب آن‌ها واریز می‌شود. یعنی در فرمول فوق تبدیل به فرمول «نرخ سود ضربدر تعداد روزهای ماه ضربدر کمترین مانده طی ماه» خواهد شد … ...
  • گزارش تخلف

جهان تا پایان قرن حاضر چگونه خواهد بود؟

«ری کورزویل»، نویسنده، مخترع و آینده ‌پژوه آمریکایی، وضعیت جهان را تا پایان قرن بیست‌ویکم پیش‌بینی کرده است. او کسی است که باور دارد نامیرایی انسان تا سال ۲۰۵۰ دست‌یافتنی می‌شود. ری کورزویل (Ray Kurzweil) متولد ۱۲ فوریه ۱۹۴۸ در نیویورک است. او قطعا یک دیوانه نیست! بلکه یک تکنولوژیست بزرگ جهانی است که ازقابلیت‌های رو به رشد تکنولوژی به خوبی آگاه است، تا جایی‌که بیل‌گیتس، او را بهترین پیش‌بینی ‌کنندۀ آیندۀ هوش مصنوعی معرفی می‌کند …ری‌کورزویل تاکنون ۲۰ دکترای افتخاری دریافت کرده، ۷ کتاب مهم و پرفروش در زمینه تکنولوژی دارد و اختراعاتی مثل اسکنرهای مسطح و ماشین‌های تبدیل چاپ به گفتار را در کارنامه خود دارد. او یکی از بنیان‌گذاران دانشگاه تکینگی (Singularity) است و مستقیما توسط «لری پیج» برای توسعۀ هوش مصنوعی شرکت گوگل انتخاب شده است. ری‌کورزویل تأکید می‌کند که ما در برهۀ هیجان‌انگیزی از تاریخ بشر زندگی می‌کنیم و پیش‌بینی‌های شگفت‌انگیزی از آینده دارد. پیش‌بینی‌های او حاصل درکی است که از قدرت «قانون مور» و به‌ویژه قانون بازده شتاب دارد. این قوانین بیان می‌کنند که فناوری اطلاعات خط سیر پیش‌بی ...
  • گزارش تخلف

📌همتی: به دنبال حذف ۴ صفر از پول ملی هستیم.. رئیس کل بانک مرکزی:

🔹اینکه چرا قیمت‌ها پایین نمی‌آید به خاطر این است که همه فکر می‌کنند دوباره قیمت دلار افزایش پیدا خواهد کرد. یکی از مشکلات ما دولتی‌ها و نمایندگان هستند که با مصاحبه‌ها تصمیمات ما را خراب می‌کنند. 🔹به کانال اروپا خیلی امیدی نیست ولی باید از آنها مطالبه کرد و طلبکار بود. با چین و کره مسیر باز شد و با هند در حال باز شدن است و با ترکیه در این باره در حال مذاکره هستیم …🆔 💯 ...
  • گزارش تخلف

کریم خان زند و حمایت از کالاى ایرانى

روزى که نمایندگان انگلستان با کریم خان درباره صادرات و واردات صحبت میکردند، کریم خان بشقاب چینى را که بعنوان پیشکش تقدیمش کرده بودند را به زمین زد و بشقاب ریز ریز شد. سپس بشقاب مسین کاشان را به زمین انداخت و بشقاب مسین سالم ماند! کریم خان گفت: «صلاح مردم ایران در این است که با همین ظروف مسین آشنا باشند! آنان مردمى فقیرند و ظروف چینى به دردشان نمیخورد. ظروف مسین همه وقت سالم میماند». ...
  • گزارش تخلف

فعالان بازار فلزات توجه کنند!

فعالان بازار فلزات توجه کنند!
نگاهی به نمودار روند حرکتی مس نشان می‌دهد این فلز فعلا قصد گرانی ندارد؛. مس از ابتدای پاییز تا پایان دسامبر مدام در حال کاهش قیمت بوده است که یکی از تندترین ریزش‌های قیمتی بعد از آغاز جنگ تجاری بین آمریکا و چین است. این موضوع این پیام را می‌دهد که لااقل فعلا دلیلی وجود ندارد که بتواند مس را به افزایش قیمت متقاعد کند. مجمع فعالان اقتصادی. ...
  • گزارش تخلف