در این کانال مطالبی در رابطه با فلسفه زبان نگرش ها بە مسائل زبانی زبان آموزی، تک زبانگی و چند زبانگی نشانە شناسی تحلیل گفتمان صرف و نحو و آواشناسی زباشناسی نظری و کاربردی رویکردهای زایشی، شناختی، نقش‌گرا .. د.میرمکری https://t.me/linguisticsacademy


نحوه‌ی برخورد با کودکانی که تازه دچار لکنت شده‌اند. این الگوی شما در کاهش ناروانی او تاثیر دارد

یک الگوی خوب گفتاری می‌تواند ناروانی‌های کودک شما را کاهش دهد.۳- بگذارید کودک حرفش را تمام کند، کلمات یا جملاتش را کامل نکید.۴- سعی کنید شنونده خوبی برای او باشید و حتی زمانی که لکنت هم می‌کند به حرفهایش گوش دهید.۵-هنگامی که لکنت می‌کند رویتان را بر نگردانید، زیرا این کار موجب القا بی کفایتی در کودک می‌شود و تماس چشمی تان را با او حفظ نمائید.۶- حفظ آرامش شما در هنگام بروز لکنت کودک مهم است. مضطرب نشوید و این اضطراب را به او القا نکنید. چون این کار خودش موجب افزایش بروز لکنت می‌شود.۷-بخاطر لکنتش او را سرزنش نکنید و مدام مچ گیری نکنید. زیرا این کار باعث بروز بیشتر لکنت می‌شود.۸- از لکنت او یک غول درست نکنید.۹- اگر کودک شما خردسال است سعی نکنید او را آگاه کنید.۱۰- گفتار روان کودکتان را تشویق نمائید.۱۱-محیط خانه آرام باشد و در مقابل کودک بحث و جدلی نباشد.۱۲- سعی کنید در تربیت کودک دوگانه برخورد نکنید و با هم (والدین) در این امر متحد باشید.۱۳- از تنبیه فیزیکی یا تشر زدن استفاده نکنید و سعی کنید با روش‌های محروم کردن و تشویق و پاداش رفتارهایش را اصلاح کنید.۱۴- سعی کنید در جهت درمان کودک صبور ...
 • گزارش تخلف

🆔 دستور نقش و ارجاع و دستور ساختی

دستور نقش و ارجاع یک نظریۀ نحوی در حوزۀ زبان‌شناسی کارکردگرا است که می‌کوشد شیوۀ تولید و درک زبان را نشان دهد. شالودۀ نظری این دستور این است که روال پردازش زبان به گونه‌ای است که می‌توان آن را به کمک الگوریتم پیوندی نشان داد. این الگوریتم دربرگیرندۀ مراحلی است که از ساختار منطقی فعل آغاز شده و به بازنمایی نحوی جمله می‌انجامد. سرچشمۀ این الگوریتم یا فرآیند پیوندی، یک ساختار موضوعی-محمولی معنایی جهانی است. این الگوریتم پیوندی دوسویه است، پیوند از معناشناسی به نحو که بازنمایی تولید زبان است و پیوند از نحو به معنا که بازنمایی درک زبان است. از این رو، در دستور نقش ارجاع پیوند دوسویۀ میان معنا و نحو را ساختار موضوعی محمول (که معمولا فعل است) انجام می‌دهد و در نتیجه می‌توان گفت که یکی از ستون‌های دستور نقش و ارجاع و شاید مهم‌ترین ستون آن، ساختار موضوعی است. دستور ساخت که یکی دیگر از نظریه‌های کارکردگراست، دانش زبانی سخنگویان زبان را دانش ساخت‌های زبانی می‌داند و رویکرد واژه-قاعده را آن گونه که در برخی نظریه‌های دیگر همچون دستور زایشی رایج است، رد می‌کند. شالودۀ این نظریه بر مفهوم «ساخت» نهاده ...
 • گزارش تخلف

زبان بدن. ✌️نماد پیروزی✌️

زبان بدن. ✌️نماد پیروزی✌️
این علامت در سراسر ایتالیا و زلاندنو و بریتانیای کبیر تعبیر توهین آمیزی دارد. البتە وینستون چرچیل علامت V به معنی پیروزی در طول جنگ جهانی دوم استفاده و رایج نمود، اما در مدل مورد استفاده وی کف دست کاملا آشکار بود. در تعبیر توهین آمیز آن، کف دست رو به خود سخنگو می‌باشد. این علامت در اکثر نقاط اروپا در صورتی که کف دست رو به سخنگو باشد، به معنی شماره دو می‌باشد. ...
 • گزارش تخلف

سوسور در سال ۱۸۵۷ در ژنو به دنیا آمد، خانواده‌ی او یکی از خانواده‌های طراز اول ژنو بود

پدر او رئیس شورای شهر ژنو و از پزشکان صاحب‌نام بود. پدر بزرگ او از شیمی‌دانان بزرگ قرن هجدهم به حساب می‌آمد که عنصر سوسوریت را کشف کرد. فردینان در چنین خانواده‌ای که لقب اشرافی «دو» را هم به‌همراه داشت، بزرگ شد …بر اساس شرح حال مفصلی که شخصی ایتالیایی در موردش نوشته، سوسور در کودکی مانند سایر بچه‌ها به مدرسه می‌رود ولی پس از مدتی به پدر و مادرش خبر می‌دهند که او انگار کندذهن است و با سایر بچه‌های کلاس نمی‌تواند هماهنگ باشد بنابراین برای حفظ آبروی خانواده، سوسور را برمی‌گردانند به خانه و برای او معلم سرخانه می‌گیرند این در حالی است که او در شش، هفت سالگی یونانی و لاتین آموخته بود، و از کتابهای یونانی و لاتین استفاده می‌کرد. طبعا فرانسه و ایتالیایی و آلمانی هم بلد بوده! یکی از معلمانی که برای سوسور می‌گیرند شخصی بود به‌ نام ژوزف ورتهایمر که بعد خود او نیز جزء زبان‌شناسان طراز اول اروپا می‌شود. ورتهایمر در آن زمان دانشجوی زبان‌شناسی تاریخی دانشگاه ژنو بود و درس‌هایی را که می‌بایست بخواند و یاد بگیرد برای سوسور بازگو می‌کرد. یعنی کودک شش، هفت‌ساله‌ای که قبل از اینکه بداند دودوتا چند تا می‌ ...
 • گزارش تخلف

مطالعه‌ی زبان تبلیغات، مقوله‌ای پیچیده و میان‌رشته‌ای است که هر چه زمان می‌گذرد بر پیچیدگی و کارکردهای پنهان آن افزوده می‌شود

شاید بتوان سررشته‌ی این کلاف سردرگم را در هر چه بیشتر پیچیده ‌شدن زبان اقتصاد و سیاست و نیز روابط اجتماعی عصر جدید جستجو کرد. گرچه مطالعه پیرامون زبان تبلیغات، گستردگی و قدمت چندانی ندارد، ضرورت و اهمیت آن امروزه بر کسی پوشیده نیست. از این رو، نظام تبلیغ کشور باید به‌ عنوان یک وظیفه‌ی اساسی، در جهت مشکل‌یابى و مشکل‌گشایى حرکت کند. مشکل‌گشایى بدون مشکل‌یابى امکان‌پذیر نیست، و از سوی دیگر مشکل‌یابى بدون مشکل‌گشایى، دستگاه تبلیغاتى کشور را به سیستم پخش ناامیدى مبدل مى‌سازد. تبلیغات باید مشکلات را به دقت ریشه‌یابى کند و در ارائه‌ی راه‌حل‌هاى منطقى و عملى بکوشد. اینجا است که یک‌بار دیگر اهمیت ارتباط بخش‌هاى اجرایی، تحقیقات و تبلیغات با رشتة زبان‌شناسی کاربردی روشن مى‌شود …منبع: زبان و سیاست. ...
 • گزارش تخلف

What is Lingua Receptiva?

Lingua Receptiva is a form of multilingual communication in which each speaker uses a different language, but each speaker has sufficient listening skills in the other speaker’s language for them to be able to understand each other. Speakers use their receptive competencies in the other language and can therefore understand each other …This type of communication is called receptive multilingualism. The speakers can understand each other without making use of another language (ten Thije, ۲۰۱۰). In order to do so, the language users need to have sufficient receptive competencies in the language of the other, but they do not have to be able to speak it. Rehbein, ten Thije and Verschik (۲۰۱۰) call this language use lingua receptiva. They define this term as the combined play of linguistic, mental, interactional and intercultural competencies that are activated when the person in question is addressed in a language that he/she commands …History of its development. The phenomenon of receptiv ...
 • گزارش تخلف

🔴 (اطلاعیە شمارە ۲).. ✅ فراخوان همکاری با پروژە ترسیم

🔴 (اطلاعیە شمارە ۲).. ✅ فراخوان همکاری با پروژە ترسیم
بە اطلاع می‌رساند کە _زبان_کردی با مشارکت ‌شناسی (دانشگاە کردستان) و، با هدف تدوین و ترسیم، در فاز جمع آوری دادەهای زبانی قرار گرفتە است. لذا از گویشوران کرد زبان بومی کە «در روستاهای تابعە شهرستان‌های و» سکونت دارند، دعوت می‌شود در صورت تمایل بە همکاری، جهت شرکت در و فراهم آوردن امکان ضبط و ثبت دادە‌های زبانی خود، مراتب را بە مجریان این پروژە اطلاع دهند. بدیهی است کە حسب امر در پایان این پروژە بە افراد مورد مصاحبە گواهی همکاری و مشارکت در طرح اهدا خواهد شد …☎️تلفن تماس و هماهنگی: ۰۹۱۸۶۷۰۱۰۸۱. ‌شناسی ...
 • گزارش تخلف

در ایران گروه‌های علمی بیش از آنکه تابع هنجارهای دموکراتیک باشند، عمدتا، به صورت قبیله‌ای عمل می‌کنند و از طریق ایجاد دشمنی ساختگی

امروزه این گروه‌ها، به دژهای نفوذناپذیری تبدیل شده‌اند که بیشتر مانع توسعه علمی هستند. آنها موجب راکد شدن فضای علمی و ایجاد حس ناامیدی و بی‌انگیزگی در دانشجویان شده‌اند. این در حالی است که این قبیله‌های دانشکده‌ای کوچک به دلیل تخریب مستمر اعضای خود و بدبینی به یکدیگر درون یک گروه، سرمایه‌ی اجتماعی خود را به شدت پایین آورده‌اند. رشد علمی تنها در چاپ مقالات تکراری‌، کپی‌وار و صنعتی‌شده تعریف نمی‌شود، رشد علمی را باید در ارتقای تعاملات علمی درون‌گروهی و برون‌گروهی جستجو کرد و تا زمانی که دیوارهای این برج‌ها شکسته نشود‌، اتفاق علمی خاصی در دانشگاه‌های کشور نمی‌افتد.. از نوشته‌ی دانشگاه، از نردبان تا سایبان. عباس کاظمی. ...
 • گزارش تخلف

لیستی از کانال‌های گروه تبادل. ____________. ◾️پروپوزال_پایان نامه_مقاله_ترجمه

گفتمان، نشانه‌شناسی. و درست‌نویسی. و رمان صوتی. جامع طراحی پرسشنامه (رایگان). داستان‌نویسان. کتاب دانشگاه تهران. محیط زیست.. ◾️فراخوان مقالات علوم انسانی. پژوهشی ادبیات فارسی..
 • گزارش تخلف

❇️⬅️ لیستی از کانال‌های. آگاهی بخش تلگرام در علوم انسانی: …❇️ بهترین تحلیل‌های اقتصاد ایران و جهان

🆔 جامعه‌شناسی. 🆔 آموزش تکنیک‌های زبان انگلیسی. 🆔 تلنگری بر مسائل روزمره. 🆔 پشت پرده اقتصاد ایران | ECONOMY. 🆔 کتابخانه پارس. 🆔 درسگفتارها جامعه شناسی. 🆔 مطالعات آلمان و اروپا. 🆔. ❇️ ادبیات رادیکال، فلسفه، مارکسیسم. ...
 • گزارش تخلف

🔹تاسیان …واژه‌نامهٔ آزاد.. [گیلکی] حالتی که به خاطر نبودن کسی به انسان دست می‌دهد

دل و دماغ هیچ کاری را نداشتن. دلتنگی غریب. غم فزاینده همچنین نام کتابی از امیر هوشنگ ابتهاج سمیعی گیلانی (سایه). پی‌نوشت:. نمی‌دانم واژه‌‌نامهٔ آزاد موجود در واژه‌یاب چقدر قابل‌اعتماد است اما امیدوارم اگر این یکی را اشتباه کرده باشد، گیلک‌ها آگاهم کنند. چه‌ بار غمی را بر دوش می‌کشد به‌تنهایی، این پنجشنبه‌جمعهٔ آخر سالی.. شما هم در گویش خودتان واژهٔ جداگانه‌ای دارید‌ برای بیان این حجم از غم؟ خوش‌حال می‌شوم بدانم …خلاصه که:. حالتی رفت که زمین و زمان و فلک و ملک به فریاد آمد! ...
 • گزارش تخلف

هابرماس (متولد ۱۹۲۹) از فیلسوفان اجتماعی قرن بیستم که آثارش تأثیر فراوانی در توسعه‌ی معرفت شناسی اجتماعی داشته است، به پژوهش دربار

وی در کتاب «شناخت و علایق انسانی» سه نوع علاقه‌ی بنیادی و ژرف را در نظر می‌گیرد که اشتغال خاطر ما با حوزه‌های گوناگون شناخت را توضیح می‌دهند؛ ابتدا علاقه‌ی ابزاری یا فنی که رابطه‌ی انسان با طبیعت را توصیف می‌کند …در علوم طبیعی و تجربی کوشش انسان برای اعمال سلطه و انضباط بر طبیعت شناختی را در پی دارد که هابرماس از آن به عنوان تک ذهنی یا تک گفتاری (Monological Knowledge) نام می‌برد …دوم علاقه‌ی علوم عملی که به رابطه‌ی بین ذهن و تفاهم مربوط می‌شود. علوم تاریخی تأویلی برای رسیدن به تفاهم متقابل و خود فهمی در جریان امور زندگی روزمره با این نوع علاقه سروکار دارند. سوم علاقه‌ای که وی از آن به عنوان علاقه‌ی رهایی بخش یا استعلایی یاد می‌کند. این علاقه توانایی ما به تفکر در باب مفروضات ذهنی خودمان را توصیف می‌کند. «هابرماس» هم چون «ویتگنشتاین» ناخواسته پیرو تفکر کانت است. او کوشید برای بررسی صور نهایی امکان سخن به شکل متعین، از روش بازسازی عقلانی بهره بگیرد. کار بازسازی عقلانی این است که شناخت شهودی یا عامل شناسایی را به طور منظم بازسازی کند که این نیز از سه طریق حاصل می‌شود: اول از طریق مشاهده ...
 • گزارش تخلف

نظر کاسیرر دو مفهوم مهم در زبان وجود دارد: یکی «هستی» (Being) و دیگری «نفس» (یا خود) (Self)، ظهور این دو معنا نشان‌گر تکامل زبان ا

در دوران قبلی واژه‌ی هستی «است» بود و نفس از دل آن بیرون آمد و آدمی در سایه‌ی همین مفهوم هستی وجود واجب را تحت یک عنوان واحد مورد بحث قرار داد. بدین ترتیب وحدت خداوند از وحدت هستی مشتق گردید. وقتی که نفس از «من» مشتق گردید، حوزه‌ی جدیدی از اندیشه را به روی آدمی گشود و اسطوره نیز از بستر تکامل این دو شکل زبانی (هستی و خود) دگرگون شده و ماهیتی تازه یافت. تمامی سعی کاسیرر این است که نشان دهد اسطوره در محوریت زبان و پیوند با مفهوم وجود و تکامل ذهنی ریشه دارد. بنابراین زبان سرچشمه‌ی پیدایش اسطوره است …نظریه‌ی زبان و اسطوره در نگرش کاسیرر بر اساس معرفت شناسی کانت آلمانی شکل گرفته است. وی مدعی است که کارکرد ذهن آدمی عقلانی کردن تجربه‌های روزمره است. او این فراگرد را «بازنمایی» (Represention) می‌نامد …تلقی نمادین از زبان درصدد است، تصوری فراتر از معناهای فرهنگنامه‌ای و فقه اللغه‌ای به وجود بیاورد و معتقد است که کار زبان کاهش ایهام‌ها و فهم متن زبان گفتاری و نهادینه کردن آن است. از این جهت هویت زبان ساختاری چند لایه است که شماره گان آن مانند هرگونه گفتار دیگری ساخته شده است این چند لایه بودن مح ...
 • گزارش تخلف