جدیدترین نوشته‌ها

زندگی دیکته‌ای نیست. که آن را به ما خواهند گفت!.. زندگی انشایی است

زندگی دیکته‌ای نیست. که آن را به ما خواهند گفت!.. زندگی انشایی است
که تنها باید خودمان بنگاریم؛. زندگی می‌چرخد …. چه برای آنکه میخندد،. چه برای آنکه میگرید …. زندگی دوختن شادی هاست …. زندگانی هنر هم نفسی با غم هاست …. زندگانی هنر هم سفری با رنج است …. زندگانی یافتن روزنه در تاریکی است …. سال کاری بسیار خوبی را برای همه شما عزیزان آرزو داریم. ...
  • گزارش تخلف

صبح یعنى. همه ى شهر پراز بوى خداست. عابرى گفت

که این مطلق نادیده کجاست؟؟. شاپرک پرزد و با رقص خود آهسته سرود. چشم دل بازکن. این بسته به افکار شماست …سلام صبح زیبای اولین روز هفته تون بخیروشادی.
  • گزارش تخلف

🌾🌿🌾 … …. ✍ﺧ♡ﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮسی ﻓﺮﻣﻮﺩ:. ﺑﺎ ﺯﺑﺎنی ڪن ڪه ﺑﺎ ﺁﻥ ﮔﻨﺎﻩ

نڪرﺩﻩ ﺍیﺗﺎ ﺩﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺘﺠﺎﺏ ﺷﻮﺩ …ﻣﻮسی ﻋﺮﺽ ڪرﺩ: ﭼﮕﻮﻧﻪ؟ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ. ﻓﺮﻣﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﮕﻮ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﺩﻋﺎﻛﻨﻨﺪ. ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻧﺎﻥ ﮔﻨﺎﻩ نڪرﺩﻩ ﺍی!. 👌و اینست فلسفه‌ی ‌دعا. در لحظه لحظه هامان ….
  • گزارش تخلف

🌾🌿🌾 … …من عمل صالحا من ذکر أو أنثی‏ و هو مؤمن فلنحیینه حیاة طیبة و لنجزینهم أجرهم بأحسن ما کانوا یعملون

هر کس از مرد و زن کار نیکی به شرط ایمان به خدا به جای آرد ما او را به زندگانی خوش و با سعادت زنده ابد می‌گردانیم و اجری بسیار بهتر از عمل نیکی که می‌کردند به آنان عطا می‌کنیم …سوره نحل–آیه: ۹۷ …
  • گزارش تخلف