جدیدترین نوشته‌ها

🎙 سلسله درسگفتار دین شناسی مولانا.. ◾️ [ترم اول]. «جلسه سوم»

🔹 خدا شناسی مولانا. 🔹 شیعه یا سنی بودن مولانا. 🔹 معنای وحدت شهود. 🔹 منشاء صورت‌ها بی صورتی است. صورت از بی صورتی آمد برون. 🔹 ریشهٔ تمام جنگ‌ها رنگ‌ها تضادها تعددها فرق‌ها چیست. 🔹منظور و مراد مولانا از عالم نیستی و عدم چیست. 🔺 چگونه میتوان عاشق خدای بی چون، بی صورت و بی صفت شد و با او ارتباط برقرار کرد و حرف زد. حیرت اندر حیرت اندر حیرت آمد این قصص.۲۸ مهر ماه ۱۳۷۸.. ...
  • گزارش تخلف

♡. تو آنچه هستی که در حرکت است. آبی که مرا با خود می‌برد

که مرا رها می‌کند. به دنبالم در موج‌ها بگرد. تو آنچه هستی که می‌رود. و دیگر باز نمی‌گردد. بادی که در سایه‌ها محو می‌شود. و باز بر می‌خیزد. به دنبالم در برف‌ها بگرد. تو آنچه هستی که هیچکس نمی‌داند. زمین شناور. ...
  • گزارش تخلف

❇️ بازده دارایی‌ها چیست؟

نسبت بازده دارایی‌ها، معیار ارزیابی سود به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری در دارایی‌هاست. در واقع این نسبت نشان‌دهندۀ این است که شرکت به ازای هر یک ریال دارایی چه میزان سود خالص کسب کرده است. نسبت بازده دارایی‌ها را به اختصار با ROA بیان می‌کنند. از آنجا که ROA عملکرد شرکت را در گذشته می‌سنجد، محاسبه آن بر اساس میانگین دارایی‌ها منطقی به نظر می‌رسد. رایج‌ترین روش محاسبه نسبت بازده دارایی‌ها این است که سود خالص را بر کل دارایی‌ها تقسیم کنید … بازده دارایی‌ها به زبان ساده یعنی نرخ ROA نشان می‌دهد که شرکت با به کارگیری دارایی‌هایش توانسته چقدر سود ایجاد کند. این نسبت از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت است. بنابراین، برای ارزیابی وضعیت شرکت‌ها از منظر این نسبت، باید نسبت ROA را نسبت به میانگین صنعتی که شرکت در آن فعال است و یا نسبت به مقدار این نسبت در دوره مالی قبل سنجید. واضح است که هر چقدر مقدار این نسبت بیشتر باشد، بهتر است … به عنوان مثال اگر سود خالص شرکت «الف» ۱ میلیون و مجموع دارایی‌های آن ۵ میلیون تومان باشد، نسبت ROA این شرکت ۲۰٪ خواهد بود. حال فرض کنید سود خالص شرکت «ب» با سود خالص شرکت «ا ...
  • گزارش تخلف

یا زنان را به خاطر دارا بودن عقیده و نظر و ابراز آن مورد توهین قرار می‌دهند و بازتاب این امر در داده‌های زیر است:

آپارتی. سلیطه. آتشپاره. یکی دیگر از موارد جالب توجه کاربرد واژه‌ها و عبارات توهین آمیز خطاب به مردانی است که از زنی حرف شنوی دارند. مانند:. زن زلیل. زن مرید. در صورتی که در مقابل حرف شنوی زن از مرد نه تنها مذموم نیست بلکه از ویژگی‌های مثبت او محسوب می‌شود. مانند:. ...
  • گزارش تخلف

۳. خاتون، خانم، بانو، کدبانو.۴. عمه، خاله، خواهر، دختر.۵

کنیز، کلفت، عروس، زن.۶. مادر، مامان، والده، ماما.۷. ننه، ماده، مرغ، ماکیان.۸. عجوزه، مهریه، عروسک، شوهر.۹. چادر،، کوشواره، النگو. نکته بسیار مهم در این داده‌ها این است که کاربرد واژه‌ی کلید «زن» نسبت بسیاربالایی در میان. واژه‌های کلیدی دیگر برای اشاره‌ی صریح وجود دارد که می‌توان گفت: زن دارای دو مفهوم عمده است: (۱ – نماینده جنسیت مؤنث ۲ – همسر مرد.). دلالت‌های ضمنی نیز داده هایی بود که اشاره به زن در آن‌ها از طریق توجه به کاربرد واژه‌ها صورت گرفته بود در واقع اشاره به کار رفته که به لایه‌های زیرین معنایی مربوط می‌شد و به همین خاطرصراحتا مطرح نشده بود. نکته جالب در این داده‌ها این است که در بسیاری از آنها به لحاظ معنایی و واژگانی هیچ اجباری برای منتسب دانستن آنها به زنان وجود ندارد و صرفا نحوه‌ی کاربرد آنها در اجتماع فرودست انگاری زبانی زنان را مشخص می‌کند و از میان داده‌ها به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:. ...
  • گزارش تخلف

البته گویندگان همیشه این واژگان را آگاهانه به کار نمی‌برند. شوالتر در این خصوص می‌گوید:

«وظیفه اصلی منتقدین تأکید بر دستیابی زنان به زبان از نظر مشخصه‌ها ایدئولوژیکی و فرهنگی بیان است. مشکل این نیست که زبان از بیان آگاهی‌های زنان قاصر است، بلکه منع زنان از کاربرد کامل زبان است که آنان را مجبور به سکوت، حسن تعبیر و دراز گویی می‌کند.». طرفداران برابری جنسیتی همواره به موارد مختلفی از این جنسیت زدگی معنایی در زبان‌های اروپایی اشاره می‌کنند و بررسی حاضر نشان می‌دهد که این فرآیند در زبان فارسی نیز وجود دارد …نظریه‌ی نامگذاری. نظریه‌ی نامگذاری همواره نقش مهمی در بحث‌های طرفداران برابری جنسیتی ایفا کرده است. در همین ارتباط کامرون (۱۹۹۰) با اشاره به تحقیقات صورت گرفته معتقد است که افراد دنیا با دیدگاهی مردسالار و مطابق با باورهای کلیشه‌ای درباره جنسیت‌ها «نام گذاری» می‌کنند و بر اساس نظر میلز نام گذاری دنیا صرفا بر اساس انعکاس واقعی یا برچسب‌های قراردادی بی ارتباط با آنها نیست بسیاری از محققین معتقدند که زبان نه تنها براساس منافع مردان شکل گرفته بلکه در حقیقت مردانه ساز است و زنان مجبورند تجارب شان را از دیدگاه مردان ببینند و خود نقشی در خلق معانی جدید ایفا نمی‌کنند. البته این دی ...
  • گزارش تخلف

در باره زبان و جنسیت زدگی زبانی

یکی از میان رشته‌های بسیار جذاب و پر کاربرد حوزه‌ی زبان شناسی اجتماعی بررسی‌های مربوط به مسئله‌ی زبان و جنسیت است که در ایران مطالعات و پژوهش‌های کمتری در این زمینه صورت گرفته است. در این حوزه‌ی مطالعاتی رابطه‌ی زبان و جنسیت دستخوش سیاست‌های زبانی خاص است که ریشه در فرهنگ و سنت جامعه‌ی ما دارد. بررسی ابعاد جنسیتی زبان یکی از موارد پژوهشی نو در تمام جهان است. فرکلاف در کتاب خود به عنوان «زبان وقدرت» عنوان می‌کند: که هدف تحلیل زبان افزایش آگاهی نسبت به قدرت و زبان بویژه نحوه‌ی توزیع قدرت در میان افراد است. یعنی تحلیل زبانی به فرد کمک می‌کند تا بر اندیشه هایی را که در ورای زبان وجود دارد و ساختار روابط انسانی را بیان می‌کند آگاهی یابد. البته مسائل مطرح شده در قدرت و زبان صرفا به این مسئله نمی‌پردازند که مردان بر زنان اعمال قدرت می‌کنند. بلکه زنان و مردان در حیطه‌ی محدودیت‌های زبانی و ذهنی خود یکدیگر را باز می‌شناسند و تعریف می‌کنند …جنسیت زدگی زبان. فرکلاف در کتاب زبان و قدرت (۱۹۸۹) معتقد است که گروه‌های اجتماعی (که بررسی طبقه، قومیت، جنسیت و یا زبان) تعریف می‌شوند برای کسب و حفظ قدرت ناگ ...
  • گزارش تخلف

زیست بوم ایران (جامعه شناسی زیست بومگرا)

جهت آسیب شناسی زیست بوم ایران در حوزه‌های مختلف فرهنگی اجتماعی با هدف تقویت بینشی اجتماعی توسط دکتر فیروزجاییان استادیار جامعه شناسی دانشگاه مازندران طراحی گردید …آیدی کانال.
  • گزارش تخلف

🌾🌿🌾 ….. پروردگارا!. در این دل شب با تو عهد بستم که دهن به هرزه نگشایم و سخن بیهوده نگویم

و در هر کاری جز خشنودی تو نخواهم. و در هر حال جز راه تو نپویم. آفریدگارا!. من جهان را دریای بیکرانی می‌بینم. و خودم را موجی از دریا. وه چه دریایی و چه دریایی و چه دریایی. وه چه موجی و چه موجی …. اینهمه افواج امواج چه می‌کنند. مرا به زبان آنها آشنایی ده. ...
  • گزارش تخلف

🌾🌿🌾 …. و قل رب أدخلنی‏ مدخل صدق و أخرجنی‏ مخرج صدق و اجعل لی‏ من لدنک سلطانا نصیرا

و بگو که بارالها مرا (همیشه به هر جا روم به مکه یا مدینه یا عالم قبر و محشر) به قدم صدق داخل و به قدم صدق خارج گردان و به من از جانب خود حجت روشنی که دائم یار و مددکار باشد عطا فرما …سوره اسرا؛ آیه: ۸۰ …. ...
  • گزارش تخلف