…وجود..! وه چه بار معنایی غریبی در این واژه نهفته است!

#زندگی_را_به_جان_بخریم ..


وجود..! وه چه بار ِ معنایی ِ غریبی در این واژه نهفته است!
وجد را به وجود گره بزنیم و بودن را نظاره کنیم با شعف ، با شور .. با شعاعِ جان... تن دادن به زندگی بهایی گزاف دارد .. جان ! بهای این تن دادگی است. گران ترین متاع ِممکن در قبال در برکشیدن ِ وجود !یعنی تقاضای بودن میکنیم ،اگرچه غرامتش جان باشد.. اپیکور می‌گوید ؛ «ما تجسم ِ یک رویاییم میان ِ دو خواب.. » دو خوابِ شیرین و طولانی.. ما جرقه ای هستم میان ِ دو شب ! دو عدم ! هست میشویم و حظّ ِ هم آغوشیِ با هستی وجودمان را لبریز میکند.. نیچه میگوید ؛ «به زندگی آری بگوییم !» آری بگوییم به هستومندی ِ مان و در بر بگیریمش .. معرفت را بازشناسیم و معنا را هم ! در آستانه ی این دو نیمه ی تاریک ، زندگی را به جان بخریم..✍ #رها_قندیhttps://t.me/toreyejan