جدیدترین نوشته‌ها

🔴 هنگام مشاهده آزار فرد دیگر چه کنیم؟

✍ ترجمه: …🔹 زمانی که فردی در فضای عمومی آزار می‌بیند، دخالت کردن اطرافیان و کمک کردن به فرد کار سختی است. در این شرایط مردم با بهانه‌هایی مثل اینکه «این ماجرا به من ارتباطی ندارد»، یا «من نمی‌دانم باید در این موقعیت چه کار کنم»، یا حتی اینکه حتما فرد دیگری وارد عمل می‌شود و کمک می‌کند معمولا ترجیح می‌دهند از مداخله در صحنه آزار پرهیز کنند …🔹 این متن نمی‌خواهد شما را ترغیب کند که با مداخله خود را در موقعیت خطرناکی قرار دهید بلکه راه‌های بسیار متنوع و همچنین دلایل مهمی برای دخالت در فرآیند آزار معرفی می‌کند که در ادامه می‌خوانید … ...
  • گزارش تخلف

🏛۷ آبان روز کوروش بزرگ گرامی باد.. منشور کوروش:

من هستم کوروش، شاه بزرگ، شاه انشان، شاه بابل، شاه سومر و اکد، شاه چهار گوشه جهان فرزند کمبوجیه. آنگاه که سپاه بزرگ من بدون جنگ و پیکار وارد بابل (در عراق) شد، مردم با شادمانی گامهای مرا پذیرفتند، در بارگاه پادشاهان بابل برتخت شهریاری نشستم، مردوک سرور بزرگ، قلوب پاک مردم رامتوجه من کرد، زیرا من او را گرامی داشتم. یوغی بر مردم بود که شایسته آنان نبود، من رنج‌هایشان را تسکین دادم و از بند رهایشان کردم. مردوک از رفتار من شادمان گشت. نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این سرزمین وارد آید. من برای صلح کوشیدم، برده‌داری را برانداختم، مردمان شهر رابه سکونتگاه‌هایشان بازگرداندم. به بدبختی آنان پایان دادم، خرابی‌ها راساختم. فرمان دادم که هیچکس اهالی شهر را ازهستی ساقط نکند …☑️ضروری ست دولت ایران، ۷ آبان (۲۹اکتبر) را درتقویم کشورمان و سازمان ملل به نام گرامیداشت کوروش بزرگ نخستین فرمانروایی که ۲۵ قرن پیش صلح، آرامش و امنیت رابه مردم جهان ارزانی کرده است ثبت کند تاملت‌های جهان بافرهنگ غنی وصلح طلب ایرانیان آشنا شده و برهجمه گسترده تبلیغات منفی که علیه کشورمان منتشر میشود غلبه نمایند. ...
  • گزارش تخلف

🏛۷ آبان روز کوروش بزرگ گرامی باد.. منشور کوروش:

من هستم کوروش، شاه بزرگ، شاه انشان، شاه بابل، شاه سومر و اکد، شاه چهار گوشه جهان فرزند کمبوجیه. آنگاه که سپاه بزرگ من بدون جنگ و پیکار وارد بابل (در عراق) شد، مردم با شادمانی گامهای مرا پذیرفتند، در بارگاه پادشاهان بابل برتخت شهریاری نشستم، مردوک سرور بزرگ، قلوب پاک مردم رامتوجه من کرد، زیرا من او را گرامی داشتم. یوغی بر مردم بود که شایسته آنان نبود، من رنج‌هایشان را تسکین دادم و از بند رهایشان کردم. مردوک از رفتار من شادمان گشت. نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این سرزمین وارد آید. من برای صلح کوشیدم، برده‌داری را برانداختم، مردمان شهر رابه سکونتگاه‌هایشان بازگرداندم. به بدبختی آنان پایان دادم، خرابی‌ها راساختم. فرمان دادم که هیچکس اهالی شهر را ازهستی ساقط نکند …☑️ضروری ست دولت ایران، ۷ آبان (۲۹اکتبر) را درتقویم کشورمان و سازمان ملل به نام گرامیداشت کوروش بزرگ نخستین فرمانروایی که ۲۵ قرن پیش صلح، آرامش و امنیت رابه مردم جهان ارزانی کرده است ثبت کند تاملت‌های جهان بافرهنگ غنی وصلح طلب ایرانیان آشنا شده و برهجمه گسترده تبلیغات منفی که علیه کشورمان منتشر میشود غلبه نمایند. ...
  • گزارش تخلف

۳۰ ویژگی مثبت چرچیل!

علی رغم مخالفت هایی که با سیاست‌های انگلستان داریم با این وجود، چرچیل، نخست وزیر انگلیس خصوصیاتی هم داشت که گفته می‌شود آقای دکتر سریع القلم به صورت زیر آنها را گردآوری کرده است:.۱-وقتی مسایل برخلاف میل او بود، می­گفت: زمان یادگیری و تغییر است؛.۲-از چالش ­های زندگی نمی­ترسید؛.۳-معتقد بود برای پیروزی در هر امری، باید شریک داشت؛.۴-در جنگ جهانی دوم، بارها از فراز آسمان آلمان پرواز کرد؛.۵-سخنرانی­‌های او، یک مجموعه ۱۸ جلدی است؛.۶-با Fact تصمیم می­گرفت؛.۷-قدرت خارق­ العاده در تمرکز داشت؛.۸-وقتی اشتباه می­کرد از زیردستان خود عذرخواهی می­کرد؛.۹-از مخالفین خود، انتقام نمی­گرفت؛.۱۰-معنای استراتژی را آمادگی برای جابه­ جایی اولویت­ها می­­دانست؛.۱۱- ۹۰ درصد مدیریت را در هماهنگی امور با دیگران می­دانست؛.۱۲-از هیچکس متنفر نبود؛.۱۳-در دو دوره نخست­ وزیری (مجموعا ۹ سال)، حدود یازده هزار یادداشت دست نویس کاری برای زیرمجموعه خود نوشت؛.۱۴-در هر لحظه برای مسایل دور از انتظار، آمادگی داشت؛.۱۵-برای سخنرانی­‌های خود بسیار وقت می­گذاشت؛.۱۶-در ۲۱ سالگی، متون فلاسفه و اقتصاد دانان بزرگ را خوانده بود؛.۱۷-از نظر ...
  • گزارش تخلف

✅ نخستین فقیهی که حق مردم را در حکومت به رسمیت شناخت …

آخوند خراسانی، بزرگترین رهبر دینی انقلاب مشروطه. 🔸 آخوند ملا محمد کاظم خراسانی متولد ۱۲۵۵ ه ق. و متوفی ۱۳۲۹ ه ق. صاحب کفایةالاصول بزرگترین رهبر دینی نهضت مشروطه در دو بعد نظری و عملی بوده است. تدوین قطعات سیاسی در آثار وی با یکصد سال تأخیر و انتشار کتاب «سیاستنامه خراسانی» امکان تبین ابعاد نا شناخته آرای سیاسی این عالم دور اندیش را پیش از پیش فراهم آورده است. این آراء از یک سو برخاسته از اجتهاد فنی یک فقیه اصولی و از سوی دیگر محصول نخستین مواجه متفکران شیعی با اندیشه تجدد و مردم سالاری، حاویی نکات بدیهی است که می‌توان از آن به «مکتب سیاسی خراسانی» یاد کرد …🔸 در این مکتب، دوگانه‌های شریعت و مشروطیت، فقه و قانون، حقوق مردم و تکالیف الهی، سنت و تجدد در کنار هم پذیرفته می‌شوند و استبداد و حکومت مطلقه در تعارض ذاتی با اسلام معرفی شده و اصول مشروطیت اظهر ضروریات اسلامیه در عصر غیبت در عرصۀ سیاست شناخته می‌شوند …🔺🔺خراسانی نخستین فقیه شیعه است که بر اساس مبانی شرعی، رأی مردم را در تدبیر عرصه عمومی به رسمیت شناخته و از حق جمهور مردم در حکومت سخن گفته است …🎯کانال دانش سیاست👇👇👇. ...
  • گزارش تخلف