کانال دکتر محمّد‌علی اسلامی‌نُدوشن 📖عُصاره‌ی "تاریخ،ادبیات،فرهنگ و تمدّن" در جهان‌بینی و اندیشه‌های: استاد محمّد‌علی اسلامی‌نُدوشن 💎سـلطان نثــر معاصــر و 💎سـرو سُخنگوی ایـران


سعدی بیان خاص و جهان‌بینی عملی و همه جانبه‌ای دارد که با روحیه‌ی ایرانی سازگار بوده است

سعدی بیان خاص و جهان‌بینی عملی و همه جانبه‌ای دارد که با روحیه‌ی ایرانی سازگار بوده است
هم اخلاقی است، هم اجتماعی، هم عرفانی. یک تفکر واحد را دنبال نمی‌کند، بلکه تمام جوانب و ابعاد زندگی را در بر می‌گیرد، آنگونه که متناسب با اقلیم و فضای عمومی جامعه‌ی ایرانی و تاریخ ایران باشد. می‌توان گفت که سعدی کسی است که عشق‌ورزی را به مردم ایران و فارسی زبانان آموخته است، هیچ کس بهتر از او حق عشق را ادا نکرده است. یک ایرانی تمام عیار است. *. روانی و دل‌نشینی زبانش به گونه‌ای است که از کودک تا پیر، هرکسی را در می‌یابد. من تعجب می‌کنم که چرا نوجوانان امروز، به سعدی علاقه‌ای نشان نمی‌دهند. **. * ‌عشق_و_دیگر‌هیچ. ...
  • گزارش تخلف

‍ ‍ «روز سعدی» از جانب «بنیاد فارس شناسی»، اول اردیبهشت گذارده شده است

‍ ‍ «روز سعدی» از جانب «بنیاد فارس شناسی»، اول اردیبهشت گذارده شده است
سعدی با بهار و صحرا بهترین میانه را داشته، اما تنها چیزی را که بر آن ترجیح می‌نهاده، خلوت با «بهار پیکری» بوده:. «بیا که وقت بهار است تا من و تو به هم. به دیگران بگذاریم باغ و صحرا را. به جای سرو بلند ایستاده بر لب جوی. چرا نظر نکنی یار سرو بالا را؟». نیز:. «ابنای روزگار به صحرا روند و باغ. صحرا و باغ زنده‌دلان کوی دلبر است». لیکن چه بهتر که این دو، یعنی صحرا و دلدار، هر دو با هم در دسترس قرار گیرند:. ...
  • گزارش تخلف

انسان به جهت پایبند بودن، طالب یک نوع رهایی بنیادی است و میخواهد محدودیت جسم را بشکند، این در «غزلیات شمس» هست و به همین علت با رق

انسان به جهت پایبند بودن، طالب یک نوع رهایی بنیادی است و میخواهد محدودیت جسم را بشکند، این در «غزلیات شمس» هست و به همین علت با رق
در حال رقص، بدن و روان یک چیز می‌خواهند، می‌خواهند چیزی را به دست بیاورند که الآن در دست ندارند یعنی فراتر از شرایط موجود انسانی حرکت کردن، آشتی جسم و روح …‌عشق_و_دیگر‌هیچ. 💎کانال دکتر محمد‌علی اسلامی‌ندوشن. 🆔 ...
  • گزارش تخلف

‍. شماره ۲۲.. ‌ها

‍. شماره ۲۲.. ‌ها
(گزیده‌ای از رباعی‌های فارسی که در حقیقت چکیده‌ای از مجموع اندیشه‌ی ادب فارسی و بیانگر روح ایرانی‌اند). 🌷🌷🌷🌷🌷🌷. بر این مجموعه چه نامی بهتر از «نار‌دانه‌ها» می‌توانستم بگذارم؟ انار با دانه‌های ریز، فراوان، سرخ، پر آب و خوش طعم خود، در باور اساطیری اقوام باستانی، نماد باروری، رویش و شکفتگی بوده است. رباعی را نیز، در جهت معنوی، دارای همین حالت دیدم:. مرموز و ریز و آبدار، در درون درجی. انتخاب تعدادی رباعی دلنشین در میان انبوه رباعی‌های موجود، کار آسانی نیست. زیرا بر سر هم شمار رباعی‌های بد یا متوسط یا کمرنگ یا مکرر، بسیار زیاد است. من از آن چند هزاری که در اختیارم بود، به برگرفتن همین تعداد اکتفا کردم. ...
  • گزارش تخلف

ما در دوران اسلامی میان دو کشش متضاد درگیر بوده و نوسان داشته‌ایم:. چرا؟

ما در دوران اسلامی میان دو کشش متضاد درگیر بوده و نوسان داشته‌ایم:. چرا؟
- جستجوی حقیقت تام برای این که نیاز اصیل طبیعت انسان است و به عنوان یک اصل کلی و نهادی، انسان همیشه جویای حقیقت است؛. - فرار از حقیقت به این خاطر که برای ایرانی دین‌دار، ظاهرا نمی‌بایست حقیقتی که خارج از دایره‌ی شرع به او جلوه می‌فروخت مطرح باشد …‌فرهنگ. 💎کانال دکتر محمد‌علی اسلامی‌ندوشن. 🆔 ...
  • گزارش تخلف

ما بچه که بودیم در کتاب مدرسه‌ای خود حکایتی می‌خواندیم که می‌گفت:. (تخم مرغ دزد، شتر دزد می‌شود)

ما بچه که بودیم در کتاب مدرسه‌ای خود حکایتی می‌خواندیم که می‌گفت:. (تخم مرغ دزد، شتر دزد می‌شود)
ما اگر عادت کنیم که در موردی یاسای «با ما، یا بر ما» و «تعصب قبیله‌ای» را به کار اندازیم و در حق یک نفر، دو نفر و یا چند نفر، داوری‌های عاطفی دور از واقع جاری گردانیم؛ و غلو را مانند نقل و نبات به کار بریم، مردمی شناخته خواهیم شد که در سایر شئون نیز احترام به منطق را فراموش کرده‌اند و در این صورت، این کشور پر از مشکل، بر چه متکی باشد و به که امیدوار؟. ما چه خوش داشته باشیم و چه نداشته باشیم، زمانه در قضاوت بی‌رحم است. قدری بنیادها را در نظر آوریم، رفتگان رفتند. بسیاری از کسانی که در همین عصر ما، در صحنه‌ی فرهنگ ایران درخششی داشتند، دیگر در میان ما نیستند، و ما نیز همگی به قول بیهقی «بر کاروانگاهیم». آنچه می‌ماند و باید بماند، این سرزمین و مردم آن است، و از این سرزمین و مردم نیز گرامی‌تر «حقیقت» است، که سرنوشت بشریت به باقی ماندن کور سوئی از آن وابسته می‌باشد. …. 💎کانال دکتر محمد‌علی اسلامی‌ندوشن. 🆔 ...
  • گزارش تخلف

تاریخ و افسانه هر دو نشان داده‌اند که فقر اقتصادی یا هجوم دشمن، یک ملت را از پای در نمی‌آورد

تاریخ و افسانه هر دو نشان داده‌اند که فقر اقتصادی یا هجوم دشمن، یک ملت را از پای در نمی‌آورد
اراده‌ی مردم می‌تواند همه چیز را ترمیم کند و اراده نیز از جهان بینی، یعنی باورهای بارور کننده سرچشمه می‌گیرد. ولی اگر مردم اندک اندک به این نتیجه رسیدند که آنچه «اخلاق» نامیده می‌شده دست و پاگیر است، و تنها یک اصل کارگشا می‌ماند و آن این است که پول بیشتر در ازای کار کمتر یا کار انحرافی به دست آید، آن گاه باید احساس نگرانی کرد …. 💎کانال دکتر محمد‌علی اسلامی‌ندوشن. 🆔 ...
  • گزارش تخلف