کانال دکتر محمّد‌علی اسلامی‌نُدوشن 📖عُصاره‌ی "تاریخ،ادبیات،فرهنگ و تمدّن" در جهان‌بینی و اندیشه‌های: استاد محمّد‌علی اسلامی‌نُدوشن 💎سـلطان نثــر معاصــر و 💎سـرو سُخنگوی ایـران


اگر در کشوری، شرکت در تعیین سرنوشت مملکت مشروط به داشتن روش و فکر خاصی گردید، و با هر کس که خارج از این روش و فکر خاص بود، معامله‌

هر جا انحصار پیدا شد، چه در اقتصاد و چه در سیاست، تبعیض و بی‌عدالتی هم همراهش هست. هر دسته‌ای که ادعا کند فقط ما حق فرمانروایی داریم و دیگران محکوم به اطاعت کردن‌اند، فقط ما حق حرف زدن داریم و دیگران باید صم‌بکم بمانند، و این ادعای خود را با زور بر کرسی بنشاند، مرتکب تبعیض شده است.. ‌بشر. 💎کانال دکتر محمد‌علی اسلامی‌ندوشن. 🆔 ...
 • گزارش تخلف

ممکن است گفته شود که در میان یک ملت، کسانی هستند که بیشتر از دیگران می‌فهمند و صلاحیت و کاردانی بیشتر دارند، پس فقط اینان را باید

در اینجا خواه ناخواه این سؤال به ذهن می‌آید که این حضرات از روی چه معیاری واجد این همه صلاحیت شناخته شده‌اند؟. چه کسی آنها را انتخاب کرده، و کدام عوامل ارثی، اکتسابی، لدنی و غیره موجب این انتخاب گردیده، تا دیگران ناگزیر باشند که آنان را به سروری بپذیرند؟. ‌بشر. 💎کانال دکتر محمد‌علی اسلامی‌ندوشن. 🆔 ...
 • گزارش تخلف

امروز تعداد زیادی کشور در دنیا هست که یا گورستان هستند، یا غلغلستان!

در هر نقطه‌ای از دنیا که مردم در انتخاب حکومت خود دست نداشته باشند، یا به نحوی از انحاء به او اعتقاد نورزند، نوعی مبارزه‌ی پنهان یا آشکار بین مردم و دستگاه حکومت هست …‌بشر. 💎کانال دکتر محمد‌علی اسلامی‌ندوشن. 🆔 ...
 • گزارش تخلف

🔵دکتر اسلامی‌ندوشن در فروردین سال ۱۳۸۴ سفری به زادگاه خود داشتند و سخنرانی شیوایی را در حضور اهالی ندوشن ایراد فرمودند (سخنرانی‌ای

❇️ اشاره کنم که چرا نتوانستم کمکی به این سرزمین (ندوشن) داشته باشم؛. یک علت این بود که هیچ‌وقت نظر به یک جزء و به یک قسمت نداشته‌ام، هرچه برای اینجا می‌خواستم برای کل ایران می‌خواستم و آنچه در زندگی طلب کردم برای کل کشور بود. دومین علت این بود که هیچ‌وقت در زندگی با حکومتها رابطه‌ی گرمی نداشته‌ام، نمی‌توانستم و نمی‌خواستم خواهش کنم یا در این باره وسیله‌ای فراهم نمایم، این بود که موضوع را به حال خود گذاشتم. با این حال، دورادور نگران و ناظر این قریه بودم و یاد آن را در خود زنده نگاه داشتم …. به اهتمام دکتر ‌پندری. 💎کانال دکتر محمد‌علی اسلامی‌ندوشن. 🆔 ...
 • گزارش تخلف

فراموش نکنیم که ما هنوز ایرانی هستیم و در سنت ایرانی، مقداری شرم، ادب، نزاکت و پوشش بوده که حتی دشمن در برابر دشمن رعایت می‌کرده

در شاهنامه که بیش از پنجاه هزار بیت است حتی یک کلمه پیدا نمی‌کنید که خارج از قاعده‌ی لطف و ادب باشد؛ و حال آن که در سراسر آن، دشمن با دشمن روبروست …؛ سال دوم. 💎کانال دکتر محمد‌علی اسلامی‌ندوشن. 🆔
 • گزارش تخلف

‍ ‍ 🌷🌷. اگر نان زبان می‌داشت. 🌷🌷

در گذشته‌ای نه چندان دور- بگیریم همین نیم قرن پیش- نان نعمت خدا دانسته می‌شد. اگر ذره‌ای از آن روی زمین افتاده بود، هر کس می‌دید، خم می‌شد و برمی‌داشت؛ می‌بوسید و در گوشه‌ی مطمئنی می‌گذارد که پامال نشود، و عروس که به خانه‌ی داماد می‌رفت، برای تیمن و سفید بختی، نان به کمرش می‌بستند، و به گرده‌ی نان قسم خورده می‌شد، که در اشاره به آن می‌گفتند: «به این برکت». ایران که سرزمین گندم است، و قوت عمده‌ی مردمش از نان تأمین می‌شود، از قدیم‌ترین زمان به نان جنبه‌ی تقدس بخشیده است. در «وندیداد» آمده است:. کسی که گندم می‌کارد، نیکی را می‌کارد …. آنگاه که گندم آفریده شد، نیروهای بدی هراسان شدند، آنگاه که ساقه‌اش درست شد، نیروهای بدی گریستند، و آنگاه که خوشه بست، پا به گریز نهادند (وندیداد، فرگرد سوم). نان مایه‌ی معاش خانواده بود و هنوز هم هست. وقتی گفته می‌شد «نان‌آور خانه» یعنی کسی که حیات همه‌ی افراد خانوار به کار او وابسته است. اگر نان بود، همه چیز بود و سعدی می‌گفت:. ...
 • گزارش تخلف

‍ ‍. شماره ۱۷ … (درباره‌ی بیست شاعر بزرگ ایران).. 🌷🌷🌷🌷🌷🌷

آنچه در این مجموعه گرد آمده، بازنوشت یک سلسله سخنرانی است که از تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۸۰ تا ۲۴ آبان ماه ۱۳۸۱ درباره‌ی بیست و چند شاعر بزرگ فارسی، در مؤسسه‌ی فرهنگی «شهر کتاب» ایراد گردید. آنگاه مطالب گفته شده از نوار پیاده شد و با اندکی حک و اصلاح به صورت کنونی درآمد. نظر بر آن بوده است که در بازنوشت نیز، لحن گفتاری و طبیعی مطلب محفوظ بماند. ادب فارسی هر نیک و بدی بر سر این کشور آمده، آن را بازگو کرده؛ در مقابل، خود در القاء و پرورش این نیک و بد سهم داشته؛ و به هر حال، طی چندین قرن، عرصه‌‌ی جغرافیائی وسیعی از کرانه‌ی چین تا مدیترانه، و از کشمیر و هند تا آسیای میانه را تحت نفوذ گرفته، و در میان ادبیات جهانی یکی از پر مایه‌ترین شناخته گردیده. قصد ما این بود که سیری کوتاه داشته باشیم در این وادی، که هم بوستان دلگشا بوده و هم به قول حافظ، «دشت مشوش»، تا ببینیم چه خبری می‌توانیم از آن بازآوریم. ما دو نوع ادب فارسی داریم: بیرونی و درونی، و درونی آن همان است که در لابلای کنایه‌ها و مجازها نهفته است. ناگفته‌های ادب فارسی خیلی بیشتر از گفته‌هایش است. آنها به ما می‌گویند که در ژرفای تاریخ ایران چه نه ...
 • گزارش تخلف

سرزمین‌های دور افتاده، بر‌کنار، جزیره‌های منزوی، کم تاریخ‌ساز می‌شوند؛

کشورهایی که در میدان معرکه بوده‌اند، کل استعدادهای مردمشان به بوته‌ی آزمایش گذارده می‌شود و به تقلا فرا‌خوانده می‌گردد، این افراد در میان معرکه یا تاب نمی‌آورند و مضمحل می‌گردند مانند سومر و آشور، یا اگر دوام آوردند خزانه‌ای می‌شوند از تجربه و پیچیدگی، با سرمایه‌ی هنگفتی از ارزش‌های متفاوت و گاه متناقض، مانند ایران …؛ سال دوم. مقاله‌ای از استاد اسلامی‌ندوشن با عنوان:. «حرف بر سر شنونده است، نه گوینده». 💎کانال دکتر محمد‌علی اسلامی‌ندوشن. 🆔 ...
 • گزارش تخلف

‍ چند روز اول فروردین، روزهای عطالت و خوشگذرانی بود، هر طبقه به قدر وسع خود

رعیت‌ها هم آن «لک لک» مشقت باری را که طی سال داشتند چند روزی کنار می‌گذاشتند. روی میدان‌ها و چهار راه‌ها جمع می‌شدند، مصافحه می‌کردند و «مبارک باد» می‌گفتند و سینه کش آفتاب می‌نشستند به حرف زدن، زیرا هنوز هوا دم به سردی می‌زد و آفتاب مطبوع بود.. تنها همین چند روز بود که ده حالت سبک، بی‌غم و آسوده به خود می‌گرفت. بسیاری از کسانی که توی کوچه به آنها بر می‌خوردید، دهن‌هایشان می‌جنبید، که نوعی آجیل می‌جویدند، البته مردها. زن‌ها رسم نبود که در ملاء عام چیز بخورند. قدم‌ها بی‌هدف و آهسته‌تر برداشته می‌شد، خنده بر چهره‌ها دیده می‌شد و گاهی شوخی ضمن حرف‌ها می‌آمد. ولی آن عده‌ی بسیار فقیر، می‌شود گفت که تنها ناظر بودند. هیچ راهی نبود که ولو برای دو سه روز فرقی در معیشت آنان پیش آید. با حسرت به دیگران نگاه می‌کردند، اما چون آن را قسمت ازلی خود می‌دانستند، کینه‌ای به دل نداشتند. ...
 • گزارش تخلف

🌷نیایشی زیبا از دکتر اسلامی‌ندوشن🌷.. این دو بیت رودکی امیدوارم شامل حال همه‌ی ما باشد:

چهار چیز مر آزاده را ز غم بخرد. تن درست و خوی نیک و نام نیک و خرد. هر آنکه ایزدش این هر چهار روزی داد. سزد که شاد زید جاودان و غم نخورد. ‌ها. 💎کانال دکتر محمد‌علی اسلامی‌ندوشن. 🆔
 • گزارش تخلف

برخیز که می‌رود زمستان. بگشای در سرای بستان. برخیز که باد صبح نوروز

در باغچه می‌کند گل‌افشان. 🌷سعدی جان🌷. نوروز؛. یادگار اصالت ایران، پیوند دهنده‌ی طبیعت با جان و بازگرداننده‌ی انسان به آغوش این مادر مهربان، بر تمامی اعضای فرهیخته‌ی کانال و خانواده‌ی محترم یکایک عزیزان، فرخنده باد …با آرزوی بهترین و زیباترین روزها،. بهروزی و توفیق در همه‌ی کارها. تندرستی و شادابی در تمامی‌ لحظات. برای شما همراهان جان. 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷. 💎کانال دکتر محمد‌علی اسلامی‌ندوشن. ...
 • گزارش تخلف

‍ ساعتی قبل از گردش سال، مادرم وضو گرفته کتاب دعای خود را به دست می‌گرفت و آهسته و زیر لب شروع به خواندن می‌کرد

در واقع «مقدس» خانه او بود، و هیچ رسمی از رسوم را بدون دعا و قرآن برگزار نمی‌کرد، چه شادی و چه سوگ. پوشیده در جامه‌ی سفید، با صورت گل انداخته از ایمان، جلوه‌ی روحانی‌ای به خود می‌گرفت که ما را نیز تحت تأثیر قرار می‌داد. دعای گردش سال خوانده می‌شد: … یا محول الحول و الأحوال، حول حالنا إلی أحسن الحال. همگی امیدوار بودند که سالی بهتر از سال پیش داشته باشند. اگر قرینه‌ی دیگری نبود، لااقل هوای خوش بهاری این خوش‌بینی را تأیید می‌کرد. به محض آنکه سال نو می‌شد، صدای تیر به گوش می‌رسید، و ما فرزندان، دست پدر و مادر خود را می‌بوسیدیم و آنها صورت ما را. چند کلمه‌ی آرزومندی رد و بدل می‌گشت. بعد هر کس کمی شیرینی می‌خورد که جزو واجبات بود. آنگاه آب جوش و چای. ...
 • گزارش تخلف