کانال دکتر محمّد‌علی اسلامی‌نُدوشن 📖عُصاره‌ی "تاریخ،ادبیات،فرهنگ و تمدّن" در جهان‌بینی و اندیشه‌های: استاد محمّد‌علی اسلامی‌نُدوشن 💎سـلطان نثــر معاصــر و 💎سـرو سُخنگوی ایـران


‍ ‍ گمان نمی‌کنم که کتابی در زبان دیگر یافت شود که بیش از هزار سال از عمر سرودنش گذشته، و با این وصف برای مردم امروز قابل درک باشد

‍ ‍ گمان نمی‌کنم که کتابی در زبان دیگر یافت شود که بیش از هزار سال از عمر سرودنش گذشته، و با این وصف برای مردم امروز قابل درک باشد
کتابی به این حد کهن، و بدین پایه نو، که قهرمانهایش از هر زنده‌ای زنده‌تر می‌نمایند، آیا نمی‌شود گفت که روح ایران را در خود به امانت دارد و این دو، یعنی «روح ایران» و «شاهنامه»، از هم جدایی ناپذیر شده‌اند؟. ایرانی وقتی شاهنامه می‌خواند، گویی چنان است که به دوران جوانی خود می‌اندیشد. دفتر یاد و خاطره است، از دورانهای دور. دفتر خانوادگی که برنایی و نیرومندی در آن منجمد شده‌اند؛ و آن گاه هم که پهلوانان می‌میرند و سلسله‌ها می‌افتند، باز بوی زندگی از آن می‌آید، با اهتزازهای مداومی که صدای فردوسی به آن بخشیده است …. اگر شاهنامه خلل‌ناپذیر است، برای آن است که در آن زندگی گذرا و ممکن، با نوعی حیات آرمانی و برتر، نوعی اکسیر زوال ناپذیر، پیوند می‌خورد. این دوگانگی یگانه شده، گمان نمی‌کنم که بشود نظیرش را در کتاب دیگری در جهان یافت. رمز آن نیست مگر در سخن فردوسی. در عمر یک ملت - که عمر درازی هم بوده- تنها یک آوا می‌تواند پدید آید که تا این پایه فخیم، نافذ و لرزاننده باشد، که از همان آغاز که می‌گوید: به نام خداوند جان و خرد … تا پایان که می‌گوید: از آن پس نمیرم که من زنده‌ام …. در سراسر پنجاه و چند ...
 • گزارش تخلف

اعتبار و شرف یک فرد در چیست؟. جوابش از نظر من، در داشتن انصاف و احترام به حق است و آن‌گاه فرهنگ؛

بقیه‌ی چیزها چون علم و هنر، زیبایی و مهارت، برازندگی و زبان‌آوری و غیره، ارزش فرعی‌تری دارند. کسی که انصاف نداشت از گوهر انسانیت بی‌نصیب است، چه برایش دست بزنند و چه نزنند، آسمان کبود طنین این کف زدنها را زیاد شنیده است …‌_ایرانشناسی؛ سال دوم. 💎کانال دکتر محمد‌علی اسلامی‌ندوشن. 🆔 ...
 • گزارش تخلف

در دورانی که من زندگی کردم، کسی که می‌خواست منش انسانی خود را حفظ کند، زندگی کردن برایش آسان نبود

حکومت‌ها تنها به این شرط راه را در برابر استعدادها باز می‌گذاردند که در خدمت آنان قرار گیرند، کسی که با این شرط ناسازگار بود در تنگنا قرار می‌گرفت …. 💎کانال دکتر محمد‌علی اسلامی‌ندوشن. 🆔
 • گزارش تخلف

گمان می‌کنم زیاد نیست در جهان پاره‌ی خاکی که به اندازه‌ی ایران حوادث به چشم دیده باشد: جنگ، شهربندان، قحطی، خشک سالی، هوس بازی شاه

بدین گونه ایران یک گورستان پهناور تاریخ است. چه تعداد انسان در طی این چند هزار سال بر این خاک زندگی کرده و رفته‌اند، خدا می‌داند. هم اکنون رد پایشان هست؛ عشق ورزیدند و امیدوار بودند و رنج کشیدند و تلاش کردند و گذشتند. وقتی کارنامه‌ی ایران را می‌گشاییم، مانند آن است که چند هزار سال زندگی کرده‌ایم. باد که در درخت می‌پیچد، به صدایش گوش دهیم:. این صدای درخت تناور ایران است …. 💎کانال دکتر محمد‌علی اسلامی‌ندوشن. 🆔 ...
 • گزارش تخلف

درمورد ایران سوء تفاهم نشود، همانگونه که بارها گفته‌ام منظور وطن پرستی خام و احساساتی نیست؛

منظور قدرشناسی نسبت به یک دفینه‌ی تمدن است. محصول کشش و کوشش یک قوم که در درازای سه هزار سال، نام این سرزمین را در جهان بلند آوازه کرده‌اند، به بهای رنج‌ها و مردانگی‌های خود، زیرا حفظ کشوری چون ایران _در چهار راه معرکه‌ی جهانی _ و تا به امروز رساندنش، کار ساده‌ای نبوده است …. 🔵سخنرانی دکتر اسلامی‌ندوشن در سوئد. 💎کانال دکتر محمد‌علی اسلامی‌ندوشن. 🆔 ...
 • گزارش تخلف

آب روان که با صدای با نشاطی در جوی می‌گذشت، سبزه‌های دم زننده و درختها که دانه‌اک‌های شکوفه بر خود آورده بودند، با بوی و نشئه‌ای ک

می‌بایست سبکروح‌ترین روز سال باشد، روزی که به‌نحو ملموس، پایان فصل بسته‌ی زمستان و آمدن دوران گشاده‌روی بهاری را نوید می‌داد. نزدیک عصر، نوبت سبزه گره زدن می‌شد. توی باغ ولو می‌شدند و با دقت تمام و حضور قلب گره را می‌بستند، باشد که گره از کارشان گشوده شود. به دخترهای پا به بخت، و یا مادرهایی که دختردار بودند، با گوشه‌ی چشم و پوزخند نگاه می‌شد، که آنها با قلب پر از نیت و انگشتان آرزو‌گر دست به جانب سبزه می‌بردند …‌اول. 💎کانال دکتر محمد‌علی اسلامی‌ندوشن. 🆔 ...
 • گزارش تخلف

‍ «سیزده به‌در» می‌بایست با آب و تاب برگذار گردد

از صبح، اول وقت، زنها در دسته‌های خود و مردها در دسته‌های خود به باغ می‌رفتند. توی کوچه می‌دیدید که هر دسته دیگ و پاتیل و سماور به دست روانه است. یکی از باغ‌ها که آب جاری داشت انتخاب می‌گردید. هوا معمولا به حد کافی ملایم بود که بشود فضای بیرون را تحمل کرد. وسایل پخت و پز را همراه با سورسات (برنج و روغن و گوشت) به باغ می‌کشیدند. در دسته‌ی مردان، تنها روزی بود که خود آنان به پخت و پز می‌پرداختند. اجاق موقتی با سنگ و کلوخ بر پا می‌شد، و دیگ‌ها به کار می‌افتاد. ابتدا با چای و تنقل شروع می‌شد، که انواع تخمه‌ها و پسته و هسته بود که هر کسی توی جیب با خود آورده بود. در این ضمن، حرف می‌زدند و شوخی می‌کردند. ...
 • گزارش تخلف

‍ ‍. 🌷🌷🌷🌷🌷🌷

مجموعه‌ای که اکنون به طبع سپرده می‌شود، می‌تواند دنباله‌ی «ایران و تنهایی‌اش» به حساب آید. همه‌ی اینها بر گرد یک محور می‌گردند و آن این است: «امروز چه باید کرد؟» ما که اینک در آستانه‌ی قرن بیست و یکم قرار گرفته‌ایم و وظیفه داریم که ایران را به نسل آینده تحویل دهیم، آیا به این آگاهیم که چه وظیفه‌ی سنگینی بر دوش ماست؟. در تاریخ ایران، کمتر نسلی یک چنین مسئولیتی بر عهده داشته؛ زیرا باید به انتظارهایی که خاص این زمان است پاسخگو باشد، در کشوری که هم جغرافیایش حساسیت خاص دارد و هم تاریخش. نام کتاب را «ایران چه حرفی برای گفتن دارد؟» گذاردیم، زیرا اکنون که کشور ما گفتگوی تمدنها را مطرح کرده است، خود به خود این سؤال از او می‌شود: «که‌ای سالک چه در انبانه داری؟»، ایران البته سهمی در ساختن دنیای جدید نداشته است، ولی خزانه‌ی تمدنی گذشته‌اش سرشار است و باید با اتکای به آن حرف بزند؛ اما زمانی حرفهایش بر دل می‌نشیند که با راه و روش امروز خود نشان دهد که شایسته‌ و قدردان آن تمدن پربار گذشته‌ی خویش بوده است. در مقاله‌ی «هویت ایران در دوران بعد از اسلام» در واقع بحر در کوزه‌ای ریخته شده است. تاریخ ایران ...
 • گزارش تخلف

‍ 🌷🌷. کتاب. 🌷🌷

جز صراحی و کتابم نبود یار و ندیم. «حافظ». کتاب نخستین اکتشاف بشر برای ثبت اندیشه‌های خود بوده است. با ایجاد خط و ثبت وقایع گذشته، زمان حال به آینده پیوند خورد، و تاریخ ایجاد گردید. از آن پس، بشر از مرحله‌ی «یک زمانی» گذشت و «چند زمانی» شد، و توانست نسل‌های آینده را از حال خود با خبر دارد. کتابخانه مهم‌ترین نشانه‌ی تمدن قرار گرفت. از آن زمان تاکنون هزاران سال گذشته است، ولی کتاب، به عنوان نخستین عامل ثبت اندیشه، اعتبار خود را از دست نداده است. در دوره‌ی معاصر رقیب‌هایی به عنوان تلویزیون و اینترنت و ویدئو به بازار آمده‌اند، اما هیچ یک از آنها نتوانسته‌اند جای کتاب را بگیرند. زیرا خواندن با تأنی وارد سراچه‌ی ذهن می‌شود و تفکر را به پویش می‌آورد، در حالی که تماشا و تصویر، از طریق تجسم، القاء فکر می‌کند که این مجالی برای تأمل باقی نمی‌گذارد. ...
 • گزارش تخلف

امروز واقعا وضع طوری است که سیاه را می‌توان سفید و کاهی را کوه جلوه داد؛

بدین‌گونه مردم دارای مشی ذهنی‌ای می‌گردند که بی‌شباهت به اسارت نیست. تبلیغ چون ادامه یافت رفته رفته استقلال و پرورش فکر را ضعیف می‌سازد و نوعی غذای روحی برای مردم تهیه می‌بیند که خلق بدان خو می‌گیرند و ذهن آنان از شیره‌ی آن قوت می‌جوید. اگر تارهای تبلیغات و تلقینات دروغ و زیان‌آور بر ذهن من تنیده باشد دیگر آزاد نیستم بلکه به تصور آزاد بودن دلخوشم، بندهایی بر پای دارم و خیال می‌کنم که آزادم …‌های_بی‌سرنوشت. 💎کانال دکتر محمد‌علی اسلامی‌ندوشن. 🆔 ...
 • گزارش تخلف

در دوره‌ی جدید، حساسیت مردم نسبت به چگونگی زندگی خیلی بیشتر از گذشته شده است؛

توقع‌ها افزایش یافته و از تحمل‌ها کاسته گردیده، بنابراین دنیای کنونی با جامعه‌ای سر و کار دارد که هم می‌خواهد آرام بماند و هم ناآرام است …. 💎کانال دکتر محمد‌علی اسلامی‌ندوشن. 🆔
 • گزارش تخلف

‍. 🌷🌷🌷🌷🌷🌷

در هر نقطه از جهان اگر زندگی از مجرای طبیعی خود خارج گردد، ایجاد واکنش می‌کند، و این واکنش می‌تواند تکانهای بزرگ پدید آورد. اکنون این سؤال در برابر هست: آیا قرن بیست و یکم قرنی است که بشر بتواند در آن آب خوش از گلویش پایین رود، و یا آنکه جهان در معرض یک زلزله‌ی معنوی قرار دارد که مرفه‌ترین نقطه‌هایش، زلزله‌خیز‌‌ترینش باشند؟. در قرن بیستم «پیش زلزله‌هایی» روی داد که نامحسوس نبود، ولی از آنجا که بشر «متمدن» به داده‌های علمی و فنی خود بسیار مغرور بود، به آن اعتنایی نکرد. اکنون ما نمی‌دانیم که چه در پیش است. اکثریت عظیم مردم جهان می‌خواهند که چنانکه طبیعی آدمی است، در آرامش زندگی کنند، اما این مستلزم آن است که سامان بیرون بتواند به نداهای درونی انسان پاسخ بدهد. بشر امروز که دارای همان چشم و گوش و خشم و شهوت و نیاز چندین هزار سال پیش است، پنجره‌های تازه‌ای از نعمتهای جهان در برابرش گشوده شده است، ولی این بدانگونه نباید باشد که او اشتهای برافروخته‌ی خود را رها شده بگذارد. اگر لازم دانسته شود که آرامشی در کار آید، باید به این روال گذشته خاتمه داده شود که در آن ساکنان زمین به دو گروه «خودی» و ...
 • گزارش تخلف

چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت. نزدیک خداوند بدی نیست فرامشت. این تیغ نه از بهر ستمکاران کردند

انگور نه از بهر نبید است به چرخشت. عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده. حیران شد و بگرفت به دندان سرانگشت. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار؟. تا باز که او را بکشد آنکه تو را کشت. انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس. تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. (ناصر خسرو) *. همین چند بیت همه‌ی حکمت و عبرت تاریخ را در خود خلاصه کرده است. ...
 • گزارش تخلف

همه‌ی امید حکومتهای عقب مانده به جهل مردم است، ولی نسبت به این جهل، زیاد خوش‌بینی به خرج داده می‌شود:

(گره به باد مزن گرچه بر مراد رود. «حافظ»). گویا یک رگه‌ی اهریمنی در وجود آدمیزاد هست که گاه گل می‌کند و کامیابی خود را در انهدام می‌بیند، انهدام خود و دیگران …. 💎کانال دکتر محمد‌علی اسلامی‌ندوشن. 🆔
 • گزارش تخلف

آشکارا می‌بینیم که همه‌ی تجربه‌های دیگر که مبتنی بر حکومت کردن «عده‌ی معدود» بوده است با ناکامی مواجه گردیده است؛

زیرا این «عده‌ی معدود» که بر قدرت سلاح تکیه داشته‌اند، پس از چندی کارشان به فساد انجامیده است، و برای حفظ موقع خود و پوشانیدن این فساد ناگزیر بوده‌اند که با آمیخته‌ای از «زور و فریب» به فرمان راندن پردازند؛ و برای لوث کردن گناهی به گناه دیگر دست بزنند؛. چون معتادی که با پیشرفت زمان، هر چند گاه به «کیله‌ی» بیشتری از ماده‌ی مورد اعتیاد، نیاز پیدا می‌کند آنان نیز سال به سال بر مقدار «زور و فریب» افزوده‌اند، تا سرانجام تاب تحمل مردم به پایان برسد و کار به انفجار بکشد.. ‌بشر. 💎کانال دکتر محمد‌علی اسلامی‌ندوشن. 🆔 ...
 • گزارش تخلف