اگر کسی چون مولانا با کلمات عاشقانه از شمس تبریزی یا حسام‌الدین چلبی حرف می‌زند برای این است که یک احساس قوی را جز با کلمات عاشقان

اگر کسی چون مولانا با کلمات عاشقانه از شمس تبریزی یا حسام‌الدین چلبی حرف می‌زند برای این است که یک احساس قوی را جز با کلمات عاشقان

اگر کسی چون مولانا با کلماتِ عاشقانه از شمس تبریزی یا حسام‌الدّین چَلَبی حرف می‌زند برای این است که یک احساسِ قوی را جز با کلماتِ عاشقانه نمی‌توان ادا کرد.
#ناردانه‌ها

💎کانال دکتر محمّد‌علی اسلامی‌ندوشن

🆔 @sarv_e_sokhangoo